Pracownicy Wydziału Ekonomicznego UG

Katedra Polityki Gospodarczej
stanowisko: adiunkt, pok: 312, telefon: 058-523-1179, e-mail: andrzej.paczoski@ug.edu.pl
Katedra Polityki Gospodarczej
stanowisko: adiunkt, pok: 312, telefon: 058-523-1179, e-mail: grzegorz.pawlowski@ug.edu.pl
Katedra Makroekonomii
stanowisko: adiunkt, pok: 133, telefon: +48585231264, e-mail: jerzy.podlewski@ug.edu.pl
Katedra Makroekonomii
stanowisko: adiunkt, pok: 206, telefon: 058 523-1346, e-mail: andrzej.poszewiecki@ug.edu.pl