Pracownicy Wydziału Ekonomicznego UG

Katedra Polityki Gospodarczej
stanowisko: adiunkt, pok: 224, telefon: 058-523-1420, e-mail: jaroslaw.kempa@ug.edu.pl