Pracownicy Wydziału Ekonomicznego UG


stanowisko: profesor zwyczajny, pok: 136, telefon: 58-523-1429, e-mail: danuta.rucinska@ug.edu.pl

stanowisko: profesor zwyczajny, pok: 136, telefon: 58-523-1429, e-mail: ekodr@univ.gda.pl

stanowisko: starszy wykładowca, pok: 339, telefon: 058-523-1363, e-mail: rudasz@ek.univ.gda.pl

stanowisko: profesor zwyczajny, pok: 102, telefon: 58-523-1343, e-mail: w.rydzkowski@ug.gda.pl