Pracownicy Wydziału Ekonomicznego UG

Katedra Ekonomiki Transportu
stanowisko: profesor zwyczajny, pok: 228, telefon: 58-523-1379, e-mail: jan.burnewicz@ug.edu.pl
Katedra Logistyki
stanowisko: profesor zwyczajny, pok: 104, telefon: 58-523-1381, e-mail: Miroslaw.Chaberek@ug.edu.pl

stanowisko: prof. UG, pok: 227, telefon: 058-523-1420, e-mail: henryk.cwiklinski@ug.edu.pl
Katedra Mikroekonomii
stanowisko: prof. UG, pok: 114, telefon: 58-523-1101, e-mail: ekodf@ug.edu.pl
Katedra Biznesu MiędzynarodowegoZakład Handlu Zagranicznego
stanowisko: profesor zwyczajny, pok: 335, telefon: 058-523-1362, e-mail: b.jelinski@ug.edu.pl
Katedra Logistyki
stanowisko: starszy wykładowca, pok: 124, telefon: 58-523-1388, e-mail: alicja.leszczynska@ug.edu.pl
Katedra Biznesu MiędzynarodowegoKatedra Biznesu Międzynarodowego
stanowisko: profesor zwyczajny, pok: 331, telefon: 058-523-1393, e-mail: ekojn@ug.edu.pl
Katedra Rynku Transportowego
stanowisko: profesor zwyczajny, pok: 136, telefon: 58-523-1429, e-mail: danuta.rucinska@ug.edu.pl
Katedra Rynku Transportowego
stanowisko: profesor zwyczajny, pok: 136, telefon: 58-523-1429, e-mail: ekodr@univ.gda.pl
Katedra Biznesu MiędzynarodowegoKatedra Biznesu Międzynarodowego
stanowisko: starszy wykładowca, pok: 339, telefon: 058-523-1363, e-mail: rudasz@ek.univ.gda.pl