Pracownicy Wydziału Ekonomicznego UG

Biuro Dziekana Sekcja ds. projektów
stanowisko: pracownik Biura Dziekana, pok: 218, telefon: +48585231221, e-mail: kamila.kaledkiewicz@ug.edu.pl
Katedry Transportu i Logistyki
stanowisko: pracownik Biura Dziekana, pok: 134, telefon: +48585231345, e-mail: til@ug.edu.pl
Katedra Biznesu Międzynarodowego
stanowisko: pracownik Biura Dziekana, pok: 332, telefon: +48585231490, e-mail: ekokku@ug.edu.pl
Laboratorium Informatyczno-Aparaturowe
stanowisko: informatyk, pok: 100, telefon: 058-523-1139, e-mail: w.kuczewski@ug.edu.pl