Pracownicy Wydziału Ekonomicznego UG

Katedra Ekonomiki Transportu
stanowisko: adiunkt, pok: 230, telefon: 58-523-1341, e-mail: agnieszka.wazna@ug.edu.pl
Katedra Logistyki
stanowisko: asystent, pok: 221, telefon: 058-523-1235, e-mail: d.weiland@ug.edu.pl
Katedra Logistyki
stanowisko: asystent, pok: 221, telefon: 058-523-1235, e-mail: patryk.wierzbowski@ug.edu.pl
Katedra Polityki Transportowej
stanowisko: profesor zwyczajny, pok: 103, telefon: 58-523-1316, e-mail: ekokwk@ug.edu.pl
Katedra Rynku Transportowego
stanowisko: profesor zwyczajny, pok: 135, telefon: 58-523-1342, e-mail: olgierd.wyszomirski@ug.edu.pl