Pracownicy Wydziału Ekonomicznego UG

Katedra Mikroekonomii
stanowisko: asystent, pok: 115, telefon: 058-523-1383, e-mail: joanna.sikora@ug.edu.pl
Katedra Biznesu MiędzynarodowegoZakład Handlu Zagranicznego
stanowisko: asystent, pok: 209, telefon: 058 523 1274, e-mail: anna.sperska@ug.edu.pl
Katedra Badań Integracji Europejskiej
stanowisko: adiunkt, pok: 121, telefon: 058-523-1225, e-mail: jstefaniak@ug.edu.pl
Katedra Makroekonomii
stanowisko: asystent, pok: 309, telefon: 058-523-1334, e-mail: as@gnu.univ.gda.pl, adam.szczech@ug.edu.pl
Katedra Polityki Gospodarczej
stanowisko: adiunkt, pok: 225, telefon: 058-523-1420, e-mail: grzegorz.szczodrowski@ug.edu.pl
Katedra Logistyki
stanowisko: adiunkt, pok: 124, telefon: 58-523-1235, e-mail: a.szmelter@ug.edu.pl
Katedra Makroekonomii
stanowisko: asystent, pok: 222, telefon: 058-523-1354, e-mail: p.szulc@ug.edu.pl
Katedra Makroekonomii
stanowisko: asystent, pok: 202, telefon: 058 5231256, e-mail: stanislaw.szultka@ug.edu.pl
Katedra Polityki Gospodarczej
stanowisko: adiunkt, pok: 226, telefon: 058-523-1420, e-mail: anita.szymanska@ug.edu.pl