Pracownicy Wydziału Ekonomicznego UG

Katedra Mikroekonomii
stanowisko: adiunkt, pok: 114, telefon: 058-523-1383, e-mail: sylwia.machowska-okroj@ug.edu.pl
Katedra Logistyki
stanowisko: prof. UG, pok: 104, telefon: 58-523-1184, e-mail: ekocm@ug.edu.pl
Katedra Zrównoważonych Procesów Rynkowych
stanowisko: adiunkt, pok: 306, telefon: 058-523-1255, e-mail: urszula.mrzyglod@ug.edu.pl