Pracownicy Wydziału Ekonomicznego UG

Katedra Polityki Gospodarczej
stanowisko: asystent, pok: 224, telefon: 058-523-1420, e-mail: jaroslaw.kempa@ug.edu.pl
Katedra Mikroekonomii
stanowisko: asystent, pok: 116, telefon: 58-523-1327, e-mail: marek.kolatka@ug.edu.pl
Katedra Badań Integracji Europejskiej
stanowisko: asystent, pok: 121, telefon: 058-523-1225, e-mail: m.krzeminski@ug.edu.pl
Katedra Polityki Transportowej
stanowisko: adiunkt, pok: 102, telefon: 58-523-1382, e-mail: d.ksiazkiewicz@ug.edu.pl