Pracownicy Wydziału Ekonomicznego UG

Katedra Mikroekonomii
stanowisko: adiunkt, pok: 111, telefon: 058-523-1260, e-mail: elzbieta.babula at ug.edu.pl
Katedra Mikroekonomii
stanowisko: adiunkt, pok: 111, telefon: 058-523-1260, e-mail: a.blajer@ug.edu.pl
Katedra Badań Integracji Europejskiej
stanowisko: adiunkt, pok: 117, telefon: 58/523 12 27, e-mail: aleksandra.borowicz@ug.edu.pl
Katedra Mikroekonomii
stanowisko: adiunkt, pok: 114, telefon: 58 523-1101, e-mail: marcin.brycz@ug.edu.pl
Katedra Mikroekonomii
stanowisko: adiunkt, pok: A115, telefon: 058 523 1383, e-mail: lukasz.brzezicki@ug.edu.pl
Katedra Ekonomiki Transportu
stanowisko: profesor zwyczajny, pok: 228, telefon: 58-523-1379, e-mail: jan.burnewicz@ug.edu.pl