dr hab. Krystyna Gawlikowska-Hueckel, profesor Uniwersytetu Gdańskiego

jednostka:
stanowisko:
prof. UG
funkcja:
telefon:
058-523-1212
tel. sekretariat:
1370
nr pokoju:
213
WWW:
Inne funkcje:
Kariera
 • 2004 habilitacja, książka pt. Procesy rozwoju regionalnego w Unii Europejskiej. Konwergencja czy polaryzacja, Wydawnictwo UG, Gdańsk 2003,
 • 2008-2011 dyrektor zarządzający w Europejskim Banku Odbudowy i Rozwoju w Londynie
Publikacje
 • "Polska a Wspólnota Europejska- problemy i dylematy (współautorstwo z A. Zielińską-Głębocką) , Transformacja gospodarki, nr 82/1992, ISSN-0867-4167
 • Polska polityka monetarna a doświadczenia stabilizacyjne krajów EWG, w: Polska a rynek EWG, Transformacja Gospodarki, IBnGR, nr 19/1992
 • Mapa ryzyka inwestycyjnego, Transformacja Gospodarki, nr 39, Warszawa-Gdańsk 1993 (współautorstwo i redakcja części regionalnej)
 • Polska-EWG. Wybrane aspekty dostosowań w świetle rynku 1992 i umowy o stowarzyszeniu, książka (współautorstwo z A. Stępniakiem, A.Zielińską-Głębocką), ISBN 83-900952-2-X, Gdańsk 1993
 • Rynek dóbr wysokich technologii w Polsce i EWG, rozdział do Białej Księgi dostosowań Polski do EWG (z A. Zielińską-Głębocką), Warszawa 1993
 • Uwagi o polskiej polityce przemysłowej. Stan obecny, zagrożenia, perspektywy, Ośrodek Badań Integracji Europejskiej, Working Papers nr 5/1993
 • Kohezja i dostosowania. Wybrane problemy gospodarki w świetle stowarzyszenia z Unią i powiększenia europejskiej integracji, Ośrodek Badań Integracji Europejskiej, Working Papers nr 2/1994
 • Polskie Klondike, Życie Gospodarcze, nr 16/1994
 • Dostosowania gospodarki polskiej do Unii Europejskiej, w: Polityka gospodarcza (red. H. Ćwikliński), Gdańsk 1994
 • Podlasie w świetle badań nad ryzykiem inwestycyjnym, w: Podlasie w warunkach transformacji systemowej lat 90. (red. M. Ciechocińska), Siedlce 1995
 • Zmiany strukturalne w polskiej gospodarce w okresie transformacji (współautorstwo i redakcja naukowa), Transformacja Gospodarki, nr 81/1996, Gdańsk - Warszawa
 • Aglomeracje jak magnes, Gazeta Bankowa, nr 16/1996
 • Ranking atrakcyjności inwestycyjnej województw, Nowe Życie Gospodarcze nr 41/1996
 • Mapa ryzyka inwestycyjnego, Przegląd Organizacji, nr 7/8/1996
 • Mapa ryzyka inwestycyjnego (współautorstwo i redakcja naukowa), seria Transformacja Gospodarki nr 89, IBnGR, Gdańsk 1997
 • Atrakcyjność inwestycyjna regionów, Rzeczpospolita, 31 lipiec 1997
 • Atrakcyjność inwestycyjna Polski-ujęcie regionalne, Nowe Życie Gospodarcze, nr 42/1997
 • Gdańskie-region wysokiej atrakcyjności inwestycyjnej, Gazeta Bankowa, dodatek specjalny z okazji milenium Gdańska, 1997
 • Województwo szczecińskie na mapie atrakcyjności inwestycyjnej Polski, Bank, nr 2 (luty) 1997
 • Budowa unii ekonomicznej i walutowej. Dostosowania polskich polityk makroekonomicznych, w: Ewolucja integracji gospodarczej w Unii Europejskiej. Wyzwania dla Polski (red. A. Zielińska-Głębocka), Gdańsk 1997
 • Konkurencyjność województwa gdańskiego (z S. Umińskim), Zeszyty IBnGR nr 1/1997
 • Polska Unia Europejska. Problemy prawne i ekonomiczne, książka, (redakcja naukowa), Gdańsk 1998
 • Diagnoza stanu województwa pomorskiego, Pomorskie Studia Regionalne, Urząd Marszałkowski województwa pomorskiego, praca pod red. M. Dutkowskiego, współautorstwo rozdziału 4.2.1. i rozdziału 4.3., ISBN, 83-88262-00-9, Gdańsk 1999
 • Konkurencyjność województwa gdańskiego (z S. Umińskim), Przegląd Gospodarczy Pomorza, nr 1/1998
 • Miara konkurencyjności (z S. Umińskim), Przegląd Gospodarczy Pomorza, nr 2/1998
 • Koordynacja polityk regionalnych, Polskie przedsiębiorstwa a jednolity rynek w UE. Korzyści i koszty, KIE, Biblioteka Europejska nr 14/1997
 • Koordynacja polityk makroekonomicznych, w: Polskie przedsiębiorstwa a jednolity rynek w UE. Korzyści i koszty, KIE, Biblioteka Europejska nr 14/1997
 • Podstawowe problemy dostosowań makroekonomicznych Polski w świetle tworzenia unii walutowej w Europie, w: Polska-Unia Europejska. Problemy prawne i ekonomiczne (red. K. Gawlikowska-Hueckel), Gdańsk 1998
 • Ocena przygotowań Polski do integracji z Unią Europejską, KK NSZZ Solidarność, Gdańsk 1998
 • Redakcja i współautorstwo 16 zeszytów poświęconych gospodarce polskich województw (I edycja), 1999
 • Jakość życia w miastach-powiatach grodzkich (współautorstwo), Polska Regionów, IBnGR, nr 14/2000, ISSN-1508-2644
 • Ocena konkurencyjności województw (współautorstwo z S. Umińskim), Polska Regionów, IBnGR, nr 12/2000, ISSN-1508-2644
 • Polska Regionów (red. naukowa z M. Dutkowskim), seria Polska Regionów, nr 10/2000, ISSN-1508-2644
 • Atrakcyjność inwestycyjna Polski-(60%), seria Polska Regionów, nr 13/2000, ISSN-1508-2644
 • Mocne wśród średnich. Pomorskie na mapie konkurencyjności regionalnej, współautorstwo, Pomorski Przegląd Gospodarczy nr 5/2000 (11), ISSN 1506-6150
 • Województwo Dolnośląskie, Profile Regionalne -Regiony Polski nr 1/2000 (red. naukowa i współautorstwo), IBnGR, Gdańsk-Warszawa 2000, ISSN 1508-151X
 • Województwo Lubuskie, nr 4/2000, Profile Regionalne -Regiony Polski (red. naukowa i współautorstwo), IBnGR, Gdańsk-Warszawa 2000, ISSN 1508-151X
 • Województwo Opolskie, Profile Regionalne -Regiony Polski nr 8/2000 (red. naukowa i współautorstwo), IBnGR, Gdańsk-Warszawa 2000, ISSN 1508-151X
 • Województwo Pomorskie, Profile Regionalne -Regiony Polski, nr 11/2000 (red. naukowa i współautorstwo), IBnGR, Gdańsk-Warszawa 2000, ISSN 1508-151X
 • Województwo śląskie, Profile Regionalne -Regiony Polski, nr 12/2000 (red. naukowa i współautorstwo), IBnGR, Gdańsk-Warszawa 2000, ISSN 1508-151X
 • Województwo Wielkopolskie, Profile Regionalne -Regiony Polski, nr 15/2000 (red. naukowa i współautorstwo), IBnGR, Gdańsk-Warszawa 2000, ISSN 1508-151X
 • Województwo Zachodniopomorskie, Profile Regionalne -Regiony Polski, nr 16/2000 (red. naukowa i współautorstwo), IBnGR, Gdańsk-Warszawa 2000, ISSN 1508-151X
 • "Przemysł", "Handel zagraniczny", "Atrakcyjność inwestycyjna", "Jakość życia w miastach", w: Województwo Łódzkie, (red. W.Dziemianowicz), II edycja, Profile Regionalne -Regiony Polski, nr 5/2000, IBnGR, Gdańsk-Warszawa 2000 (współautor z S. Umińskim)
 • "Przemysł", "Handel zagraniczny", "Atrakcyjność inwestycyjna", "Jakość życia w miastach" w: Województwo Małopolskie, (red. W. Dziemianowicz) , II edycja, Profile Regionalne - Regiony Polski nr 6/2000, IBnGR, Gdańsk-Warszawa 2000 (współautor z S. Umińskim)
 • "Przemysł", "Handel zagraniczny", "Atrakcyjność inwestycyjna", "Jakość życia w miastach" w: Województwo Mazowieckie, (red. W. Dziemianowicz), II edycja, Profile Regionalne - Regiony Polski, nr 7/2000, IBnGR, Gdańsk-Warszawa 2000 (współautor z S. Umińskim)
 • "Przemysł", "Handel zagraniczny", "Atrakcyjność inwestycyjna", "Jakość życia w miastach" w: Województwo Podkarpackie, (red. W. Dziemianowicz), II edycja, Profile Regionalne - Regiony Polski, nr 9/2000, IBnGR, Gdańsk-Warszawa 2000 (współautor z S. Umińskim)
 • "Przemysł", "Handel zagraniczny", "Atrakcyjność inwestycyjna", "Jakość życia w miastach" w: Województwo Podlaskie, II edycja, Profile Regionalne- Regiony Polski, nr 10/2000, IBnGR,Gdańsk-Warszawa 2000 (współautor z S. Umińskim)
 • Przemysł", "Handel zagraniczny", "Atrakcyjność inwestycyjna", "Jakość życia w miastach" w: Województwo świętokrzyskie", II edycja, Profile Regionalne -Regiony Polski, nr 13/2000, IBnGR, Gdańsk-Warszawa 2000 (współautor z S. Umińskim)
 • "Przemysł", "Handel zagraniczny", "Atrakcyjność inwestycyjna", "Jakość życia w miastach" w: Województwo Warmińsko-mazurskie, (red. W. Dziemianowicz), II edycja, Profile Regionalne-Regiony Polski, nr 14/2000, IBnGR, Gdańsk-Warszawa 2000 (współautor z S. Umińskim)
 • Konkurencyjność gospodarki województwa pomorskiego w kontekście integracji z Unią Europejską (współautorstwo z S. Umińskim), w: Szanse rozwoju regionu gdańskiego w warunkach konkurencyjności (red. D. Rucińska), PTE Gdańsk 2000, ISBN 83-87369-10-1
 • Mocne wśród średnich. Pomorskie na mapie konkurencyjności województw, Pomorski Przegląd Gospodarczy, nr 5/2000 (11), 2000 (współautor z S. Umińskim)
 • Konkurencyjność przemysłowa regionów Polski, w: Konkurencyjność przemysłowa Polski w procesie integracji z Unią Europejską. Teoria, praktyka, polityka (red. A. Zielińska-Głębocka), Gdańsk 2000
 • Euroregiony, Księga Dziesięciolecia Polski Niepodległej (red. M. Niezabitowska, W. Kuczyński), Warszawa 2001
 • Raport o sytuacji małych i średnich przedsiębiorstw (współautorstwo), PAIZ, Warszawa 2002
 • Procesy rozwoju regionalnego w Unii Europejskiej. Konwergencja czy polaryzacja?, Gdańsk 2002
 • Procesy rozwoju regionalnego w Unii Europejskiej. Konwergencja czy polaryzacja?, Gdańsk 2002
 • Konwergencja regionalna w UE, "Gospodarka Narodowa", nr10/2002
 • Konkurencyjność i atrakcyjność województwa opolskiego w świetle integracji Polski z Unią Europejską, w : Uwarunkowania rozwoju regionalnego województwa opolskiego, (red. K. Heffner), Opole 2002 Potencjał województwa pomorskiego - szansą czy barierą przyszłego rozwoju, w: (red. B. Synak), Urząd Marszałkowski województwa pomorskiego, 2003
 • Regiony nadmorskie w świetle integracji Polski z UE, Zeszyty Naukowe Wydziału Ekonomiki Transportu UG, 2003
 • Integracja europejska. Od jednolitego rynku do unii walutowej (współautorstwo A. Zielińską-Głębocką), wyd. Beck, Warszawa 2004, ISBN 83-7387-404-6
 • Analiza regionalna polskiego przemysłu, w: Potencjał konkurencyjny polskiego przemysłu w warunkach integracji rozdział w książce (red. A. Zielińska-Głębocka)
 • Handel zagraniczny województw z "nowym wschodem", w: Nowe sąsiedztwo na Wschodzie poszerzonej Unii, z S. Umińskim (red. T. Kołodziej), ISBN 83-7151-641-X, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2005
 • Handel zagraniczny województw (z S. Umińskim), Wspólnoty Europejskiej, nr 2/2005, ISSN1426-2568
 • Polityka regionalna i Fundusze Strukturalne w świetle debaty dotyczącej budżetu Unii Europejskiej na lata 2007-2013, (red. D. Rucińska), PTE, Gdańsk 2005
 • How Internal is Poland’s Regional Trade? in: Enlarged European Union in House of Europe: New Internal and External Problems, Kaunas 2005
 • Polityka regionalna Unii Europejskiej w: Regiony, acquis communautaire (red. Z. Brodecki) tom VIII, Lexis-Nexis, 2005, ISBN 83-7334-422-5
 • Handel zagraniczny województwa małopolskiego (z S. Umińskim), Kraków 2005
 • Polityka regionalna i Fundusze Strukturalne w świetle debaty dotyczącej budżetu Unii Europejskiej na lata 2007-2013 w: Wykorzystanie Funduszy UE w województwie pomorskim, (red. D. Rucińska), Gdańsk 2006, ISBN 83-87360-35-7
 • Atrakcyjność inwestycyjna Pomorza wschodniego
 • Innowacje a rozwój regionów w Unii Europejskiej. Europa dwóch prędkości?, konferencja Łódź
 • The significance of knowledge and innovation in development: juxtaposition of Poland with other countries of Central and Eastern Europe, in: Legal, Political and Economical Initiatives towards Europe of Knowledge, (ed. K. Krisciunas), Kaunas 2006, ISBN 9955-25-077-1
 • K. Gawlikowska-Hueckel, S. Umiński, Competitiveness at regional level; export oriented approach for Poland, Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej, Rok 11(2013), zeszyt 6
 • K. Gawlikowska-Hueckel, Handel zagraniczny polskich regionów a ich wrażliwość na kryzys gospodarczy, w Dynamika, cele i polityka zintegrowanego rozwoju regionów. Aspekty teoretyczne i zarzadzanie w przestrzeni (red. W.M.Gaczek), Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań, 2013
 • K. Gawlikowska-Hueckel, J. Szlachta (red.), Wrażliwość polskich regionów na wyzwania współczesnej gospodarki. Implikacje dla polityki rozwoju regionalnego, Wolters Kluwer business, Warszawa 2014
 • K. Gawlikowska-Hueckel, Polityka przemysłowa i spójności wobec planów reindustrializacji Unii Europejskiej. Wnioski dla Polski, Gospodarka Narodowa, nr 5/2014  

 

Zainteresowania
 • Procesy regionalizacji i globalizacji
 • Rozwój regionalny, problemy spójności społecznej i ekonomicznej.
 • Polityka spójności a rozwój regionów europejskich   
 • Ekonomia integracji europejskiej
Inne
 • Dyrektor w Europejskim Banku Odbudowy i Rozwoju w Londynie (lipiec 2008-sierpień 2011)
 • Nagroda indywidualna Ministra Edukacji Narodowej i Sportu za książkę: Procesy rozwoju regionalnego w Unii Europejskiej. Konwergencja, czy polaryzacja?, październik 2003
 • Nagroda zespołowa I stopnia Rektora UG (z A. Zielińską-Głębocką) za książkę: Integracja europejska. Od jednolitego rynku do unii walutowej, październik 2005