dr hab. Krystyna Gawlikowska-Hueckel, profesor Uniwersytetu Gdańskiego

jednostka:
stanowisko:
prof. UG
funkcja:
telefon:
058-523-1212
tel. sekretariat:
1370
nr pokoju:
213
WWW:
Inne funkcje:
Informacje dla studentów

UWAGA!!!

Osoby, które nie uzyskały pozytywnej oceny z egzaminu "Gospodarka regionalna" w pierwszym terminie zapraszam na egzamin poprawkowy w dniu 19 czerwca 2018 roku o godz. 10.

Numer sali podam po uzyskaniu informacji z sekcji planów. 

Bardzo proszę o rzetelne powtórzenie materiału.   

20,1
Wyniki egzaminu z Gospodarki regionalnej