dr Dorota Książkiewicz

stanowisko:
adiunkt
funkcja:
telefon:
58-523-1382
tel. sekretariat:
1190
nr pokoju:
102
WWW:
Inne funkcje:

Koordynator Pomarańczowej Akademii Uni-Logistics. Członek Komitetu Organizacyjnego Konferencji Naukowej TRANSOPOT oraz Zespołu ds. współpracy ze szkołami i popularyzacji nauki.
Współorganizator Tygodnia Zrównoważonego Rozwoju na UG, koordynator programu "Warsztaty z ekonomii dla 1 LO w Sopocie". 

Studia stacjonarne i niestacjonarne

 

Konsultacje w sesji egzaminacyjnej poprawkowej: 

9 i 13 września w godz. 10.00-11.30, pok. 102