dr Joanna Krupska

stanowisko:
adiunkt
funkcja:
telefon:
58-523-1146
tel. sekretariat:
1190
nr pokoju:
231
WWW:
Inne funkcje:
Studia stacjonarne i niestacjonarne

 Z powodu choroby konsultacje dnia 02.06.2021 zostaja odwołane. Poporsze o kontak na czasie Teams lub @.

 Konsultacje odbywają się  w środy w godz. 12:00-13.00 poprzez Teamsy

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19:meeting_ZjBhZDllMWYtNjA0NC00YTFjLWEzYWQtYzI4ZWQ4YjQzNTQ0@thread.v2/0?context=%7B%22Tid%22:%222d9a5a9f-69b7-4940-a1a6-af55f35ba069%22,%22Oid%22:%2266bb8d53-2c7d-451c-900a-7a5ad32eb3a4%22%7D

 

Dołącz do spotkania w aplikacji Microsoft Teams

 

 

Join Microsoft Teams Meeting

Learn more about Teams