dr Joanna Krupska

stanowisko:
adiunkt
funkcja:
telefon:
58-523-1146
tel. sekretariat:
1190
nr pokoju:
231
WWW:
Inne funkcje:
Studia stacjonarne i niestacjonarne

Konsultacje w sesji

 30.01.2019 godzina 9:40 -11:00.

 08.02.2020 godzina 12:00