dr hab. Dariusz Filar, profesor Uniwersytetu Gdańskiego

jednostka:

stanowisko:
prof. UG
funkcja:
telefon:
tel. sekretariat:
nr pokoju:
WWW:
Inne funkcje:
Studia stacjonarne i niestacjonarne