dr hab. Cezary Mańkowski, profesor Uniwersytetu Gdańskiego

stanowisko:
prof. UG
funkcja:
kierownik katedry
telefon:
58-523-1184
tel. sekretariat:
1345
nr pokoju:
213A
Inne funkcje:
Kariera

 

 • 2011 - stopień naukowy doktora habilitowanego (rozprawa habilitacyjna pt. "Synergia w logistyce")
 • 2001 - stopień naukowy doktora (rozprawa doktorska pt. "Kontrolingowe zarządzanie procesem logistyki zaopatrzenia")
Publikacje
 • C. Mańkowski: Modelowanie procesów logistycznych. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego. Gdańsk 2020, ISBN 978-83-8206-070-6 (online). https://wyd.ug.edu.pl/search/content/ma%C5%84kowski (Zakładka Treść)
 • C. Mańkowski: Synergia w logistyce. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego. Gdańsk 2010,ISBN 978-83-7326-674-2.
 • C. Mańkowski: Architectures of logistics processes and systems. "Research Journal of the University of Gdańsk. Transport Economics and Logistics (Modelling of Logistics Processes and Systems)". Vol. 68/2017, p. 25-38. http://www.znetil.ug.edu.pl/index.php/etil/article/view/92
 • P. M.Geesteranus, C.Mańkowski: Healthcare logistics: an integral, process-oriented approach. "Research Journal of the University of Gdańsk. Transport Economics and Logistics (Modelling of Logistics Processes and Systems)". Vol. 71/2017, p. 35-47. http://www.znetil.ug.edu.pl/index.php/etil/article/view/123
 • M. Chaberek, C.Mańkowski: Teleological assumptions in the process of identification and evaluation of best logistics practices. "Research Journal of the University of Gdańsk. Transport Economics and Logistics (Modelling of Logistics Processes and Systems)".  Vol. 71/2017, p. 7-17. http://www.znetil.ug.edu.pl/index.php/etil/article/view/121
 • C. Mańkowski: Kontroling i logistyka zaopatrzenia jako czynniki synergiczne gospodarowania. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego. Gdańsk 2005. ISBN 83-7326-332-2.
 • C: Mańkowski: Ontological foundations for business logistic process modeling. “Railway Transport and Logistics“. Nr 2/2007. ISSN 1336-7943, s. 30 - 38.

 

Zainteresowania
 • Usprawnienie procesów gospodarczych
 • Zarządzanie łańcuchami dostaw, Logistyka
 • Kontroling procesów gospodarczych
 • Projektowanie procesów gospodarczych
Inne
Staże naukowe w:
 • Univ. of Edinburgh
 • Cranfield Logistics Centre
 • Bradford Ilkley College
 • Saarbrucken University