dr Tomasz Nowosielski

stanowisko:
adiunkt
funkcja:
telefon:
058-523-1336
tel. sekretariat:
1389
nr pokoju:
327
WWW:
Inne funkcje:
Studia stacjonarne i niestacjonarne

 Konsultacje w sesji letniej:

Kontakt na Teamsach lub pocztą e-mail

1/19.06.2020 godz. 9.30-11.00

2/ 22.06.2020 godz  9.30-11.00

3/ 29.06.2020 godz. 9.30-11.00

4/ 11.07.2020 godz. 9.30-11.00

5/ 13.07.2020 godz. 9.30-11.00