dr Dagmara Wach

stanowisko:
adiunkt
funkcja:
telefon:
058-523-1332
tel. sekretariat:
1389
nr pokoju:
318
Inne funkcje:
Kariera

Stanowisko:

 • adiunkt, Zakład Gospodarki Elektronicznej, Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Gdańskiego
 • asystent, Zakład Gospodarki Elektronicznej, Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Gdańskiego

Wykształcenie:

 • stopień naukowy doktora, Uniwersytet Gdański
 • studia magisterskie, Uniwersytet Gdańsk, Wydział Ekonomiczny, specjalność: Handel zagraniczny
 • studia magisterskie, Wyższa Szkoła Morska w Gdyni, Wydział Administracyjny, specjalność: Organizacja obrotu portowo-morskiego
Publikacje

Pozycje zwarte:

 • Wykorzystanie narzędzi informatycznych wspomagających zarządzanie przedsiębiorstwami w gospodarce opartej na wiedzy, [w:] Efektywność gospodarki opartej na wiedzy. Teoria i praktyka, pod red. T. Kamińskiej, J. Frycy, B. Majeckiej, Wyd. UG, Gdańsk 2007 
 • Przedsiębiorstwo. Zasady działania, funkcjonowanie, rozwój, pod red. Janusza Żurka, Gdańsk 2007 
 • Virtualisation of the enterprises’ activities In a globar economy, [w:] The Reality and Dilemmas of Globalisation, edited by K. Dobrowolski, J. Żurek, Gdańsk 2007 
 • Dzieła sztuki w Internecie, [w:] Biznes elektroniczny. Wybrane zagadnienia, pod red. K. Dobrowolskiego i J. Kujawy, FRUG, Gdańsk 2005

Więcej...

Zainteresowania
 • Handel elektroniczny
 • Biznes w Internecie
 • Pozycjonowanie i optymalizacja stron internetowych
 • Serwisy społecznościowe
Inne

Zainteresowania pozanaukowe:

- turystyka