dr Dagmara Wach

stanowisko:
adiunkt
funkcja:
telefon:
058-523-1332
tel. sekretariat:
1389
nr pokoju:
318
Inne funkcje:
Studia stacjonarne i niestacjonarne

Konsultacje online - w sesji letniej poprawkowej 2021

08.09: 10.00-11.00

Dołącz do spotkania aplikacji Teams

 

Wszystkie dodatkowe informacje, zmiany, odwołania znajdują się na stronie: blog.dwach.edu.pl
Dodatkowy adres internetowy do kontaktów: student@dwach.edu.pl

Link do pierwszych zajęć PDW - Projektowanie stron WWW w technice RWD:

Dołącz do spotkania w aplikacji Microsoft Teams