dr Dagmara Wach

stanowisko:
adiunkt
funkcja:
telefon:
058-523-1332
tel. sekretariat:
1389
nr pokoju:
318
Inne funkcje:
Studia stacjonarne i niestacjonarne

Konsultacje online - w semestrze letnim

wtorek: 11.15-11.45

Dołącz do spotkania aplikacji Teams


środa: 11.30-13.00 

Dołącz do spotkania aplikacji Teams

KONSULTACJE z dnia 7.04.2021 przełożone na 8.04.2021 w godz. 12.00-13.30.

Wszystkie dodatkowe informacje, zmiany, odwołania znajdują się na stronie: blog.dwach.edu.pl
Dodatkowy adres internetowy do kontaktów: student@dwach.edu.pl

Link do pierwszych zajęć PDW - Projektowanie stron WWW w technice RWD:

Dołącz do spotkania w aplikacji Microsoft Teams