dr hab. Teresa Kamińska, profesor Uniwersytetu Gdańskiego

stanowisko:
prof. UG
funkcja:
telefon:
58-523-1352
tel. sekretariat:
1164
nr pokoju:
113
WWW:
Inne funkcje:
Informacje dla studentów

Link do wykładu z Mikroekonomii dla studentów I roku MSG 

wtorek 9.45 - 11.15

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19:meeting_MDEzYWNmNmMtNzQ4My00M2MwLWJmYjEtODBkNzVmY2I4YWNl@thread.v2/0?context=%7B%22Tid%22:%22b2b950ec-1ee3-4d9d-ac5e-4dd9db5e0b73%22,%22Oid%22:%22d3a38632-5fd6-4842-be87-304920cfc617%22%7D

konsultacje wtorek 8.00 - 9.30

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZGM2YTMwZWUtZjk1NC00NzM0LWE3NzMtYmFiM2JjMzljZjEx%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22b2b950ec-1ee3-4d9d-ac5e-4dd9db5e0b73%22%2c%22Oid%22%3a%22d3a38632-5fd6-4842-be87-304920cfc617%22%7d

przełożony wykład z Mikroekonomii w dniu 29 marca na godz. 15.15

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MDEzYWNmNmMtNzQ4My00M2MwLWJmYjEtODBkNzVmY2I4YWNl%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22b2b950ec-1ee3-4d9d-ac5e-4dd9db5e0b73%22%2c%22Oid%22%3a%22d3a38632-5fd6-4842-be87-304920cfc617%22%7d

Materiały pomocnicze dla słuchaczy studiów doktoranckich - Wydział Ekonomiczny
Materiały pomocnicze dla studentów International Business and Financial Analyst
Materiały pomocnicze dla studentów Międzynarodowych Stosunkó Gospodarczych
Mikroekonomia grupy G i H