dr hab. Ernest Czermański, profesor Uniwersytetu Gdańskiego

stanowisko:
prof. UG
funkcja:
kierownik zakładu
telefon:
058-523-1336
tel. sekretariat:
1389
nr pokoju:
327
WWW:
Inne funkcje:
Kariera
 • Od maja 2020 r. - profesor Uniwersytetu Gdańskiego
 • XII.2019r - stopień doktora habilitowanego w dyscyplinie ekonomia i finanse
 • Od XII.2007r. adiunkt w Zakładzie Handlu Morskiego Instytutu Transportu i Handlu Morskiego Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego;
 • IX.2007r. - stopień naukowy doktora (rozprawa doktorska pt. "Rozwój transportu intermodalnego w Europie w aspekcie globalizacji");
 • 2002 - 2007 asystent w Zakładzie Handlu Morskiego Instytutu Transportu i Handlu Morskiego Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego oraz 2003 - 2005 asystent w Zakładzie Ekonomiki i Prawa Morskiego Instytutu Morskiego w Gdańsku;
 • 2001r. - Prawno Menadżerskie studia podyplomowe Politechnika Gdańska;
 • VI.2000r. (praca magisterska pt. "Uwarunkowania i kierunki rozwoju transportu intermodalnego");
 • 1995 - 2000 studia wyższe na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego specjalność Transport Morski z Informatyką;
Publikacje

Pełen dorobek dostępny w bazie wiedzy Biblioteki Głównej UG

Zainteresowania
 • Morska energetyka wiatrowa
 • Gospodarka morska
 • Transport intermodalny i konteneryzacja
 • Transport morski
 • Polityka transportowa
 • Integracja w transporcie
 • Globalizacja gospodarcza
 • rozwijanie przedsiębiorczości
 • inwestycje infrastrukturalne
 • transport ładunków w zrównoważonej mobilności miejskiej
Inne
 • Kierownik Projektu BLUE SUPPLY CHAINS - Interreg BSR (01.2023 - 12.2025)
 • Kierownik Projektu CRISTAL - HORIZON EUROPE (09.2022 - 08.2025)
 • Ekspert Sekcji krajowej ds Przewozu Ładunków i Kontenerów (CCC) Międzynarodowej Organizacji Morskiej (IMO)
 • Ekspert Ministerstwa Rozwoju Regionalnego i Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w zakresie: transport intermodalny, transport kolejowy i transport drogowy - w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Pomorskiego 2007 - 2013
 • Członek Rady Naukowej Instytutu Transportu i Handlu Morskiego (2005 - 2008)
 • Ekspert ds żeglugi morskiej projektu Baltic LINes, BSR 2016 - 2018
 • Kierownik projektu COMBINE, Interreg BSR 2019 - 2021
 • Kierownik projektu TRANSFORUM, 7 Program Ramowy 2013 - 2015
 • Finance Manager projektu ELIPTIC, program HORYZONT 2020 2015 - 2017
 • Finance Manager projektu TROLLEY CEE 2010 - 2012
 • Finance Manager projektu TIDE, 7 Program Ramowy 2012 - 2015
 • Finance Manager projektu DYN@MO, 7 Program Ramowy 2012 - 2016
 • Project Manager "InLoC" - Interreg IIIB 2004 - 2005
 • Uczestnik projektów: SLINT, INCOVATRANS (program EUREKA) oraz InLoC, BASIM (programy INTERREG IIIB)
 • Szkolenia nt. projektów Europejskiego Funduszu Społecznego oraz 7. Programu Ramowego
 • 2004 - 2005 stypendium Fundacji Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego dla Młodych Naukowców