dr Jacek Grodzicki

stanowisko:
adiunkt
funkcja:
telefon:
058-523-1246
tel. sekretariat:
nr pokoju:
326
WWW:
Inne funkcje:


Kariera
  • Od 2000 r. adiunkt w ITiHM
Publikacje

Scott D., Antony C., Grodzicki J., Morales E., Peláez J.,  Global Pay Transparency: An Employee Perspective, Compensation & Benefits Review, 2020 SAGE Publications, Volume 52, Issue 3
Grodzicki J., Employee commitment in the context of a sense of pay fairness in Poland, Journal Of Organizational Behavior Research. Volume 4, issue 2 (2019), pp. 275-284

Scott D., Grodzicki J., Pay Transparency: A Comparison of Employee Perceptions in Poland and the United States. Diamond Scientific Publication, London 2019

Grodzicki Jacek, Kłusek-Wojciszke Bożena: Analysis of the organizational climate assessment on the example of employees of the textile industry, w: SHS Web of Conferences, vol. 57, 2018, ss. 1-10

Kłusek-Wojciszke B., Grodzicki J., Balancing of self-interests versus other-interests and five styles of conflict resolution. InfoGlob 2018, SHS Web of Conferences Volume 57 (2018).

Grodzicki J., Postawy młodzieży w stosunku do osób starszych w kontekście dezaktywizacji pracowników 50+, Zeszyty Naukowe UG, Nr14, Gdańsk 2017, s.213-220

Grodzicki J., Konteks społeczny kapitału ludzkiego, Pieniądze i Więź nr 4/2013, s.44-50,  ISSN 1506-7513

A. Varma, J. Grodzicki, S. Pichler, S. Kupferer, Expatriate Categorization and Evaluation: An Empirical Investigation in Poland and India, European Journal of International Management, Vol. 6, No. 1, 2012

Grodzicki J., Varma A., A Comparative Study of the Impact of Leader-Member Exchange in Two Samples: U.S.A. and Poland, Organizations and Markets in Emerging Economies, Vo.2. 2011

Bariery pozyskiwania talentów przez korporacje globalne, [w:] Przedsiębiorstwo na rynku globalnym, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk, 2010

Pomoc finansowa dla studentów w Stanach Zjednoczonych-narzędzia wyrównywania szans edukacyjnych, [w:] Wyrównywanie szans edukacyjnych-narzędzia finansowe pod red. J.Dietla i Z. Sapijaszki, Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości, Łódź 2010

Program uczelni Amerykańskich w rozwoju społecznego zaangażowania, [w:] Rola uczelni w rozwijaniu społeczeństwa obywatelskiego pod red. J.Dietla i Z. Sapijaszki, Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości, Łódź 2009

Miejsce etyki w gospodarce globalnej, Pieniądze i Więź nr 36/2007, s.9-13, ISSN 1506-7513.
Wyzwania dla organizacji uczącej się, Pieniądze i Więź nr 34/2007, s.43-46, ISSN 1506-7513.
Miejsce etyki w kształceniu dla potrzeb gospodarki, Studia i materiały Instytutu Transportu i Handlu Morskiego, UG 2007, ISBN 978-83-7326-520-2.
Employment flexibility as a new model labor relations in a global economy, [w:] The reality and dilemmas of globalisation, pod red. K.Dobrowolski, J.Zurek, Fundacja Rozwoju UG, Gdansk 2007,  ISBN 978-83-7531-040-5
Realizacja wytycznych Deklaracji Bolońskiej w Uniwersytecie Gdańskim, Dylematy studiów dwustopniowych pod red. J.Dietla, Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości, Łódź 2005, ISBN 83-910763-8-5, s.51-57.
Badanie relacji pracowniczych metodą LMX, Pieniądze i Więź nr 29/2005, s.146-151, ISSN 1506-7513.
8.    Some Remarks on the Process of Implementation of Two-Level Studies at the University of Gdansk, “Bologna and Beyond - Changes for Business Education", European Council for Business Education, Kraków 2005, ISSN 1534-9373, s. 11-19.
9.    Program poprawy efektywności metodą Scanlona, Pieniądze i Więź nr 22/2004, ISSN 1506-7513.
10.    Changes in the Group Social Activity of Poles, Management In the non-profit sector, The Management Centre Publications, Lefkosa 2004. s.73-80.
11.    A Comparative Study of the Impact of Leader-Member Exchange in Two Samples: U.S.A. and Poland, Labor Market in the Era of Globalization, PACfDR, Chicago-Gdansk 2003, ISBN 83-915508-0-X.
12.    Usługi turystyczne w czasach przemian cywilizacyjnych, Zeszyty Naukowe UG, Gdańsk 2003, s.145-151, ISBN 83-88829-88-2.
13.    The Role of Universities and Colleges in the Process of Permanent Education, AUDEM, Perspectives in Higher Education Reform Vol.12, Texas Review Press 2003, p.323-326, ISBN 1-881515-52-4.
14.    Kryzys systemów emerytalnych, Pieniądze i Więź nr 16/17 2002, s.287-292, ISSN 1506-7513.
15.    Education in Tomorrow’s Society, AUDEM, Perspectives in Higher Education Reform Vol.11, 2002, s.173-179, ISBN 1-881515-52-4.
16.    Migracje pracownicze w globalizującej się gospodarce, Pieniądze i Więź nr 15/2002, s.112-117.
17.    The European Union’s Migration Policy, Labor Market in the New Millenium, PACfDR, Chicago-Gdansk 2002, ISBN 83-88829-48-3.
18.    The place of tourist services in the civilization of information science, [in:] The role of tourism in economic growth in Poland and Croatia (ed. Jausz Żurek), University of Gdańsk, 2002, s.51-55, ISBN 83-88829-40-80.
19.    Wyrównywanie szans, Vivat academia nr 1 styczeń 2002, ISSN 1428-3123.
20.    Kształcenie dla przyszłości, Pieniądze i Więź nr 13/2002, s.108-112.
21.    The Creating of Human Capital in the Permanent Education, Labor Market in the New Millenium, PACfDR, Chicago-Gdansk 2001, ISBN 83-88829-24-6.
22.    Tworzenie kapitału ludzkiego w systemie kształcenia ustawicznego, Pieniądze i Więź nr 11, 2001, s.163-168.
23.    Kapitał ludzki w dobie cywilizacji informatycznej, Pieniądze i Więź nr 10, 2001, s.81-85.
24.    Koszty i efekty kształcenia, Transport Morski Polski w zintegrowanej Europie, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego, s. 203-209, ISBN 83-86230-91-6, Gdańsk 2000.            
25.    Niepotrzebni pracownicy?, Pieniądze i Więź nr 8, 2000, s.139-144.
26.    Rising Disproportions in Education in Poland, AUDEM, Perspectives in Higher Education Reform Vol.9, The University of Tennessee, October 2000. p.125-130.
27.    Problematyka Ekonomiki Kształcenia w Polsce - rys historyczny, Teoria Ekonomii nr 5/6, Uniwersytet Gdański, Gdańsk 2000, s. 101-115.
28.    Kształcenie kosztuje, Pieniądze i Więź nr 4, 1999, s.177-180.
29.    The Polish Educational System in a Time of Transformation, AUDEM,  Perspectives in Higher Education Reform Vol.8, The University of Tennessee, October 1999.
30.    Wykorzystanie komputera w negocjacjach, Pieniądze i Więź, nr 3, 1999.
31.    Wykształcenie a dochody pracowników w krajach OECD, Pieniądze i Więź
nr 3, 1999.
32.    Training and Retraining Courses: The Most Effective Form of Obtaining New Jobs and Influencing on Educational System, AUDEM, Perspectives in Higher Education Reform Vol.7, The University of Tennessee October 1998.
33.    Racjonalność systemu przekwalifikowań w bezrobociu strukturalnym w Polsce na przykładzie województwa gdańskiego, Teoria Ekonomii nr 4, Uniwersytet Gdański, Gdańsk 1997.
34.    Democracy and unemployment as a socio-economic phenomenon in Poland, AUDEM, Perspectives in Higher Education Reform Vol.6 October 1997.
35.    Bezrobocie w Polsce. Stan i perspektywy jego ograniczania, Teoria i praktyka polityki, A.Marszałek, Toruń 1997.
36.     O współczesnym znaczeniu rozwoju nauki i oświaty, Miscellanea Anthropologica et Sociologica Nr 4, Gdańsk-Koszalin 1996.
37.     Transformacja a bezrobocie wśród absolwentów szkół ponadpodstawowych,  Teoria i praktyka polityki, A.Marszałek, Toruń 1995.
38.     Bezrobocie jako zjawisko społeczno gospodarcze w Polsce na tle porównawczym, Z problemów polityki społecznej i edukacji politologiczne, Zeszyty Naukowe U.G. Gdańsk 1993.

Publikacje Zwarte

1. Edukacja czynnikiem rozwoju gospodarczego, Wyd. A.Marszałek, Toruń 2000.
2. Labor Market in the New Millenium, PACfDR, Chicago-Gdańsk 2001, ISBN 83-88829-24-6. red.nauk.

3. Labor Market in the New Millenium, Second Annual Conference, PACfDR, Chicago-Gdańsk 2002, ISBN 83-88829-48-3, red.nauk.
4.  Rola kapitału ludzkiego w rozwoju gospodarki globalnej, Wyd. UG, Gdańsk 2003, 15 ark.
5. Labor Market in the Era of Globalization, PACfDR, Chicago-Gdansk 2003, ISBN 83-915508-0-X, red. nauk. 20 ark.
6. Talent w przedsiębiorstwie opartym na wiedzy, Wyd.UG, 2011

 

Zainteresowania
  • Relacje pracownicze w organizacjach globalnych
  • Rynek pracy
  • Negocjacje
  • Edukacja jako czynnik ekonomiczny
Inne


Inne formy aktywności naukowej
•    Udział w rocznym programie trenerskim nt. “Business Management" organizowanym przez Connecticut State Univ. oraz UG 1996/97
•    zorganizowanie i kierowanie prowadzonej przez wykładowców z Appalachian State University Summer School of Communication w latach 1997 -2001 na Wydziale Nauk Społecznych UG
•    przeprowadzenie cyklu wykładów na temat Rynku Pracy w Polsce na zaproszenie Loyola University w Chicago 11-20 Sierpień 1997
•    5-cio miesięczne Stypendium Deutsches Polen Institut w Instytucie Spraw Socjalnych w Duisburgu (temat: Sytuacja na rynku pracy jednoczącej się Europy) -marzec -lipiec 1997
•    2 miesięczny pobyt studyjny w Institiut of Human Resourses & Industrial Relations Loyola University of Chicago - wrzesień-październik 1999
•    organizator międzynarodowych konferencji “Labor Market in the Era of Globalization" w latach 2001-2004
•    grant badawczy z AIIS i Fundacji Mellona na projekt " Host Country National Categorization of Expatriates - Poland-India"2007-2009
•    5-miesięczny pobyt studyjny w XLRI, Jamshedpur, Indie 2008
•    członek międzynarodowego zespołu badawczego powołanego dla projektu "A Comparative Study of the Impact of Leader-Member Exchange" 2001-2005
•    Główny koordynator międzynarodowego zespołu badawczego powołanego dla projektu " Host Country National Categorization of Expatriates" 2005-
•    Koordynator międzynarodowego projektu "Work and Pay Study in the global companies" 2007-

Wystąpienia na konferencjach i szkoleniach
•    Udział w Summer School on Social Justice - organizowanej przez Instytut Studiów Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego, Serock, Lipiec 1993
•    Udział w konferencji Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku nt. Dostosowania systemu edukacji do potrzeb rynku pracy, 17-18.10.1994
•    Unemployment as a socio-economical phenomenon in Poland -IPSA/RCPSE, Boone, NC. USA, Lipiec 5-10, 1996
•    Democracy and unemployment in Poland -AUDEM, (Alliance of Universities for Democracy Conference) Praga, Listopad 3-5, 1996
•    Training and retraining courses- most effective form of obtaining new jobs and influence on educational system, AUDEM, Warszawa, Listopad 2-5, 1997.
•    Educational Changes in Poland in a Time of Transformation -Summer School of Education, Budapeszt, Lipiec 14-22 1998.
•    The Polish Educational System in a Time of Transformation - Alliance of Universities for Democracy Conference, Nitra-Slovakia, Listopad 8-10, 1998.
•    Unequal Access to Education in Poland -Tenth World Congress of Social Economics at Emmanuel College, Cambridge UK, Sierpień 6-9, 2000.
•    The Creating of Human Capital in the Permanent Education System -"Labor Market in the New Millenium", Gdańsk, Marzec 17, 2001.
•    The European Union’s Migration Policy -"Labor Market in the New Millenium", Gdańsk, Kwiecień 13-14, 2002.
•    Przewodniczenie sesji -Deklaracja Bolońska na konferencji AUDEM, Timisoara, 10-13 listopad 2002.
•    A Comparative Study of the Impact of Leader-Member Exchange in Two Samples: USA and Poland, by Varma, A., & Grodzicki, J -International HR Conference in Cork, Ireland, 7-9 Czerwiec 2003.
•    Przewodniczenie sesji -Issues in Higher Education Administration na konferencji AUDEM, Wilno, 26-29 październik 2003.
•    Changes in the Group Social Activity of Poles -Second International NGO Symposium, Nicosia 5-6 Grudzień 2003.
•    Employee Involvement and Shared Rewards Programs in the United States and Poland, by Scott D., Grodzicki J., Beck E., International Conference of the Academy of Business and Administrative Sciences, Mountrox 12-13 Czerwiec 2004.
•    Moderator panelu Civil Society and Democracy, na konferencji AUDEM, Pecs, 10-13.11.2004.
•    Seminarium: Teraźniejszość jako impuls dla pytań o “ogólność" pedagogiki, 13-14.12.2004; głos w dyskusji na temat powiązań ekonomii z pedagogiką
•    Międzynarodowa współpraca uczelni wyższych w aspekcie Procesu Bolońskiego, Konferencja międzynarodowa "Międzynarodowa współpraca w dziedzinie zawodowego szkolnictwa wyższego i podyplomowego", Katowice 20-22.04.2005.
•    Prezentacja projektu UPEC na konferencji: “The role of Non-Governmental Organizations in the field of Education for Democratic Citizenship", Council of Europe, MENiS, Warszawa 22-24.04.2005.
•    Some Remarks on the Process of Implementation of Two-Level Studies at the University of Gdansk, “Bologna and Beyond - Changes for Business Education", 10th Annual Conference of the European Council for Business Education, Kraków, 10-12.06.2005.
•    University Partnerships for Education and Citizenship, American Democracy Project, na zaproszenie: American Associations of State Colleges and Universities, Portland 15-16.06.2005.
•    Realizacja wytycznych Deklaracji Bolońskiej w Uniwersytecie Gdańskim, “Dylematy studiów dwustopniowych", Łódź 16-17.06.2005.
•    Fill ’er Up: The Future of Energy, Public Affairs Conference, Missouri State University, Springield MO, 19-21.04.2006.
•    Panelist- America: Imperialistic or a Good Global Neighbor?, Public Affairs Conference, Missouri State University, Springield MO, 19-21.04.2006.
•    University of Gdansk as a Open University,  17th Annual AUDEM (Alliance of Universities for Democracy) Conference - The University and the Challenge of Transition Facing Societies in Eastern, South-Eastern, and Central Europe, Katowice 5-8.11.2006.
•    Przewodniczenie sesji plenarnej UPEC - Educating for Democratic, Culture and Participation, Katowice 6.11.2006.
•    Przewodniczenie sesji AUDEM- Women’s Rights in Transitional Societies, Cluj-Napoca 5.11.2007
•    Projekt współpracy uczelni Amerykańskich na rzecz demokracji - UPEC, komunikat na konferencji Rola Uczelni w Rozwijaniu Społeczeństwa Obywatelskiego, Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości, Łódź, 26-27.06.2008Członkostwo w stowarzyszeniach naukowych
•    Reprezentant UG przy organizacji Alliance of Universities for Democracy - 1996-;
od 2002 roku - członek zarządu;
•    European Economic Association
•    Society of Professionals in Dispute Resolution;
•    Social Economics Association;
•    NAFSA:  Association of International Educators
•    Polskie Towarzystwo Ekonomiczne.
•    People to People International


Inne formy aktywności
•    członek Komisji "Uniwersytet bez barier" od 2001 roku
•    członek Senackiej Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów w kadencji 1993-96
•    członek Rady Wydziału Nauk Społecznych UG 1993-96
•    szef Polsko-Amerykańskiego Centrum ds. Rozwiązywania Konfliktów od 1996
•    prezes Organizacji Środowiskowej AZS w Gdańsku w latach 1992-2002
•    Educational Adviser przy Fundacji Fulbrighta i US Department of States -2003-05
•    członek Zespołu ds. Instytucjonalizacji Programu Partnerstwa Lokalnego (opracowanie projektu ustawy o przeciwdziałaniu bezrobocia) - 2003-2005.