dr Jacek Grodzicki

stanowisko:
adiunkt
funkcja:
telefon:
058-523-1246
tel. sekretariat:
nr pokoju:
326
WWW:
Inne funkcje:


Studia stacjonarne i niestacjonarne

W sesji poprawkowej

02.09, 04.09, 07.09 w godz. 10.30-11.30

Konsulatacje odbywają się on-line (Skype, Teams)