dr Elżbieta Adamowicz

stanowisko:
adiunkt
funkcja:
telefon:
58-523-1379
tel. sekretariat:
1190
nr pokoju:
230
WWW:
Inne funkcje:

Kierownik Studiów Podyplomowych Zamówienia Publiczne
Opiekun specjalności Morskie Sektory Offshore
Członek Komisji Dyscyplinarnej ds. Nauczycieli Akademickich

Kariera
 • od 1.10.2019 adiunkt w Katedrze Ekonomiki Transportu na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego
 • 2012 - 2019 starszy wykładowca w Katedrze Ekonomiki Transportu na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego
 • 1999 - 2012 - adiunkt w Katedrze Badań Porównawczych Systemów Transportowych na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego
 • 1999 - stopień naukowy doktora (rozprawa doktorska: "Finansowanie rozwoju transportu w gospodarce rynkowej")
 • 1989-1999 - asystent w KBPST
 • 1988-1993 - studia wyższe na Uniwersytecie Gdańskim, Wydział Ekonomiki Produkcji, specjalność: Turystyka (praca magisterska: "Analiza międzynarodowej turystyki przyjazdowej w krajach EWG w latach 1980-1989")
 • 1985-1990 - studia wyższe na Uniwersytecie Gdańskim, Wydział Ekonomiki Transportu, specjalność: Transport Lądowy (praca magisterska: "Konkurencja lotnictwa i szybkich kolei")
Publikacje
Zainteresowania
 • Uwarunkowania rozwoju regionalnego i lokalnego
 • Finansowanie rozwoju regionalnego
 • Finansowanie rozwoju transportu
 • Finansowanie przedsiębiorstw
 • Transport a polityka regionalna
 • Zrównoważony rozwój transportu
 • Ocena efektywności projektów inwestycyjnych
 • Kształtowanie konkurencyjności przedsiębiorstw
 • Kształtowanie konkurencyjności regionów
 • Zamówienia Publiczne
 • Fundusze unijne
 • Turystyka
Inne