dr Elżbieta Adamowicz

stanowisko:
adiunkt
funkcja:
telefon:
58-523-1379
tel. sekretariat:
1190
nr pokoju:
229
WWW:
Inne funkcje:

Kierownik Studiów Podyplomowych Zamówienia Publiczne
Opiekun specjalności Morskie Sektory Offshore
Członek Komisji Dyscyplinarnej ds. Nauczycieli Akademickich

Studia stacjonarne i niestacjonarne

Konsultacje w semestrze letnim 2022/23

Poniedziałek w I tygodniu w godz. 12.00-13.30 

Poniedziałek w II tygodniu w godz. 13.00-14.30 

pok. 230