dr Elżbieta Adamowicz

stanowisko:
adiunkt
funkcja:
telefon:
58-523-1239
tel. sekretariat:
1190
nr pokoju:
229
WWW:
Inne funkcje:

Kierownik Studiów Podyplomowych Zamówienia Publiczne

członek Komisji Dyscyplinarnej ds. Nauczycieli Akademickich

Studia stacjonarne i niestacjonarne

Konsultacje w sesji poprawkowej 2021/22

Piątek 16.09, godz. 9.30 - 11.00

Kliknij tutaj, aby dołączyć do spotkania