dr Elżbieta Adamowicz

stanowisko:
adiunkt
funkcja:
telefon:
58-523-1239
tel. sekretariat:
1190
nr pokoju:
229
WWW:
Inne funkcje:

Kierownik Studiów Podyplomowych Zamówienia Publiczne

członek Senatu UG

Studia stacjonarne i niestacjonarne

Konsultacje w semestrze letnim  2019/2020

poniedziałek 16.30-18.00

od 16.03.2020 r. konsultacje odbywają się drogą mailową. 

 

Istnieje możliwość konsultacji online w poniedziałki w godz. 16.30-17.00:

link do spotkania:

Join Microsoft Teams Meeting