dr Janusz Dąbrowski

stanowisko:
adiunkt
funkcja:
telefon:
058-523-1389
tel. sekretariat:
1389
nr pokoju:
323
Inne funkcje:
Studia stacjonarne i niestacjonarne

Konsultacje w letniej sesji poprawkowej (e-mailowo lub w MS Teamsach dla studentów)

01 września 2020 r. (wtorek) 11.00- 11.30 

04 września 2020 r. (piątek) 11.00-12.00