dr Tomasz Gutowski

stanowisko:
adiunkt
funkcja:
dziekan d/s kształcenia
telefon:
58-523-1338
tel. sekretariat:
1389
nr pokoju:
315
WWW:
Inne funkcje:
Studia stacjonarne i niestacjonarne

K  O  N  S  U  L  T  A  C  J  E  dla studentów studiów stacjonarnych

Konsultacje odbywają się z wykorzystaniem aplikacji MS Teams.
Wymagane logowanie z domeny ug.edu.pl

poniedziałek - godz.13:00-13:30         Dołącz do spotkania w aplikacji Microsoft Teams

środa - godz. 11:30-13:00   Dołącz do spotkania w aplikacji Microsoft Teams

K  O  N  S  U  L  T  A  C  J  E  dla studentów studiów niestacjonarnych

Konsultacje odbywają się z wykorzystaniem aplikacji MS Teams.
Wymagane logowanie z domeny ug.edu.pl

24.10.2020 - godz. 16:30-17:00   Dołącz do spotkania w aplikacji Microsoft Teams
07.11.2020 - godz. 13:00-13:30   
Dołącz do spotkania w aplikacji Microsoft Teams
12.12.2020 - godz. 16:45-17:15   
Dołącz do spotkania w aplikacji Microsoft Teams
23.01.2021 - godz. 11:15-12:00   
Dołącz do spotkania w aplikacji Microsoft Teams

======================================================

D Y Ż U R Y   D Z I E K A Ń S K I E   ODBYWAJĄ SIĘ W SEMESTRACH ZIMOWYM I LETNIM  
Z   W Y Ł Ą C Z E N I E M   S E S J I   E G Z A M I N A C Y J N Y C H

Dyżury odbywają się z wykorzystaniem aplikacji MS Teams. 
Wymagane logowanie z domeny ug.edu.pl

czwartek - godz. 16:00 - 17:15            Dołącz do spotkania w aplikacji Microsoft Teams

oraz

24.10.2020 - godz. 11:00-11:30   Dołącz do spotkania w aplikacji Microsoft Teams
28.11.2020 - godz. 13:00-13:30   Dołącz do spotkania w aplikacji Microsoft Teams
12.12.2020 - godz. 13:00-13:30   Dołącz do spotkania w aplikacji Microsoft Teams
16.01.2021 - godz. 13:00-13:30   Dołącz do spotkania w aplikacji Microsoft Teams

======================================================

Drodzy Studenci 

proszę nie spodziewać się odpowiedzi na e-maile, które są do mnie przesyłane w godzinach 22.00 - 6.00