dr Tomasz Gutowski

stanowisko:
adiunkt
funkcja:
Prodziekan do spraw Studenckich i Kształcenia
telefon:
58-523-1338
tel. sekretariat:
1389
nr pokoju:
315
WWW:
Inne funkcje:
Studia stacjonarne i niestacjonarne

K  O  N  S  U  L  T  A  C  J  E  dla studentów studiów stacjonarnych

Konsultacje odbywają się z wykorzystaniem aplikacji MS Teams.
Wymagane logowanie z domeny ug.edu.pl

poniedziałek - 11:00-11:30     Kliknij tutaj, aby dołączyć do spotkania 

środa - 11:15-13:00    Kliknij tutaj, aby dołączyć do spotkania 

K  O  N  S  U  L  T  A  C  J  E  dla studentów studiów niestacjonarnych

27.03.2021 - godz. 13.00-13.30 Kliknij tutaj, aby dołączyć do spotkania
24.04.2021 - godz. 13.00-13:30 Kliknij tutaj, aby dołączyć do spotkania
29.05.2021 - godz. 11:00-11:20 Kliknij tutaj, aby dołączyć do spotkania

 

Konsultacje odbywają się z wykorzystaniem aplikacji MS Teams.
Wymagane logowanie z domeny ug.edu.pl

======================================================

D Y Ż U R Y   D Z I E K A Ń S K I E   ODBYWAJĄ SIĘ W SEMESTRACH ZIMOWYM I LETNIM  
Z   W Y Ł Ą C Z E N I E M   S E S J I   E G Z A M I N A C Y J N Y C H ,  
P R Z E R W   M I Ę D Z Y S E M E S T R A L N Y C H   
I   I N N Y C H   D N I  W O L N Y C H (określonych w Harmonogramie roku akademickiego)

Dyżury odbywają się z wykorzystaniem aplikacji MS Teams. 
Wymagane logowanie z domeny ug.edu.pl

czwartek - godz. 16:00-17:15      Kliknij tutaj, aby dołączyć do spotkania   

======================================================

Drodzy Studenci 

proszę nie spodziewać się odpowiedzi na e-maile, które są do mnie przesyłane w godzinach 22.00 - 6.00