dr Joanna Czerepko

stanowisko:
adiunkt
funkcja:
telefon:
585231429
tel. sekretariat:
1345
nr pokoju:
136
WWW:
Inne funkcje:
Studia stacjonarne i niestacjonarne

Konsultacje w semestrze letnim odbywać się będą online w środy w godz. 11:30-13:00.

Link do spotkania:

https://teams.microsoft.com/dl/launcher/launcher.html?url=%2F_%23%2Fl%2Fmeetup-join%2F19%3Ameeting_YWU1MzBlYTYtNDg1YS00OTVlLThkMTktMGU5ZmE1OTk1OGMx%40thread.v2%2F0%3Fcontext%3D%257b%2522Tid%2522%253a%2522b2b950ec-1ee3-4d9d-ac5e-4dd9db5e0b73%2522%252c%2522Oid%2522%253a%2522893986c3-da8d-4891-a3a4-32e7989a4cfb%2522%257d%26anon%3Dtrue&type=meetup-join&deeplinkId=50a0b5fd-e07e-4672-87d9-ce55eb16c202&directDl=true&msLaunch=true&enableMobilePage=true&suppressPrompt=true


W przypadku problemów z połączeniem proszę o kontakt e-mail.