dr Małgorzata Bielenia

stanowisko:
adiunkt
funkcja:
telefon:
58 523 13 36
tel. sekretariat:
1389
nr pokoju:
327
WWW:
Inne funkcje:
Studia stacjonarne i niestacjonarne

W semestrze letnim konsultację odbywają się w poniedziałki i środy:

- konsultacje w poniedziałki przez MS Teams godz. 8.30 do 9.30

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MzM2YTE2ZGYtNjlkMi00MWM2LThkYWItNTFiYjdhYTMxNzhj%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%222d9a5a9f-69b7-4940-a1a6-af55f35ba069%22%2c%22Oid%22%3a%22e012dfb3-6479-4ee1-8c5d-1fc796e883ce%22%7d

konsultacje w poniedziałek 05.06.2023 przeniesione na piątek 09.06.2023 godz. 9.30 do 10.30 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZDcwMjc1YmMtYjIyMS00NjI1LTk4YzktYjRlZGVjMGMyNzdi%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%222d9a5a9f-69b7-4940-a1a6-af55f35ba069%22%2c%22Oid%22%3a%22e012dfb3-6479-4ee1-8c5d-1fc796e883ce%22%7d

 - konsultacje w środy stacjonarnie godz. 13:05 - 14:05, pok. 327.