dr hab. Aleksandra Koźlak, profesor Uniwersytetu Gdańskiego

stanowisko:
prof. UG
funkcja:
telefon:
58-523-1239
tel. sekretariat:
1190
nr pokoju:
201a
WWW:
Inne funkcje:

Opiekun specjalności Ekonomika Transportu i Logistyka

Opiekun specjalności Logistyka

Informacje dla studentów
Profil Katedry Ekonomiki Transportu
Usługi TSL
Seminarium magisterskie
Badania ekonomiczne transportu
Podstawy wiedzy o innowacjach_ćwiczenia
Innowacje w turystyce
Ekonomika Transportu
Podstawy wiedzy o innowacjach_Wykład
Transport Unii Europejskiej