mgr Łukasz Samborski

stanowisko:
asystent
funkcja:
-
telefon:
58 523 12 50
tel. sekretariat:
1389
nr pokoju:
319
WWW:
Inne funkcje:

Opiekun koła naukowego Studencki Klub Biznesu

www.knskb.ug.edu.pl

Studia stacjonarne i niestacjonarne

Konsultacje w semestrze letnim 2020/2021 są prowadzone online. Kontakt mailowy (możliwy również za pomocą komunikatorów online).

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3af3826775bde54da88a532bb4bbbcc206%40thread.tacv2/conversations?groupId=61f92d3f-ec1a-4142-969b-189ba1853c06&tenantId=2d9a5a9f-69b7-4940-a1a6-af55f35ba069

Środa I i II tydzień: 11.30 - 13.00

Czwartek I i II tydzień: 13:00 - 13:30