mgr Tomasz Tomaszewski

stanowisko:
asystent
funkcja:
telefon:
58 523 12 44
tel. sekretariat:
1231
nr pokoju:
212
Inne funkcje:

Opiekun I roku kierunku International Business (IB)

Opiekun I roku studiów niestacjonarnych (EK i MSG)

Kariera

od 10.2018 - Asystent w Katedrze Ekonomii Międzynarodowej i Rozwoju Gospodarczego

Publikacje
  • Zabłocka-Abi Yaghi, A., & Tomaszewski, T. (2023). Measuring the impact of R&D&I subsidies on innovative inputs and outputs in Polish manufacturing firms. Journal of the Knowledge Economy, (online first). https://doi.org/10.1007/s13132-023-01194-z
  • Kuczewska, J., & Tomaszewski, T. (2022). Exploring potential drivers of innovation-related activities in Poland: evidence from Polish business clusters. Equilibrium. Quarterly Journal of Economics and Economic Policy, 17(3), 775-801. https://doi.org/10.24136/eq.2022.027
  • Kuczewska J., Tomaszewski T. (2021). The role of leadership in reshaping the innovativeness of companies involved in cluster activities, in: Proceedings of the International Conference on Applied Economics: entrepreneurship and management / Balcerzak Adam P. , Pietryka Ilona (red.), Contemporary Issues in Economy, nr 11, Olsztyn, Instytut Badań Gospodarczych, s. 69-75, ISBN 978-83-65605-43-6 
  • Kwiatkowski J., Tomaszewski T. (2020). Trends and characteristics of patenting activity in Poland in 1990-2018, Przegląd Statystyczny. Statistical Review 67(3). DOI: 10.5604/01.3001.0014.7108
  • Zielińska-Głębocka A., Kwiatkowski J., Tomaszewski T. (2020). Zróżnicowanie i stany nierównowagi w gospodarce globalnej, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Sopot. ISBN 978-83-8206-146-8
  • Kuczewska J., Morawska S., Tomaszewski T. (2019). The effects of cluster cooperation as a source of company value creation, w: Design and management of interfirm networks: franchise networks, cooperatives and alliances / Windsperger Josef [i in.] (red.), Contributions to Management Science, Cham, Springer, s. 337-351, ISBN 978-3-030-29244-7. DOI:10.1007/978-3-030-29245-4_17
Zainteresowania
Inne