dr hab. Krzysztof Grzelec, profesor Uniwersytetu Gdańskiego

stanowisko:
prof. UG
funkcja:
-
telefon:
058 523-1243
tel. sekretariat:
1345
nr pokoju:
205
WWW:
Inne funkcje:
Informacje dla studentów

Zajęcia w okresie zagrożenia epidemicznego.

Zajęcia semestr letni 2020/2021

Seminarium licencjackie sem 2

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a7cf82af0536f4a888ecf265aaa19cc6a%40thread.tacv2/conversations?groupId=918c6353-35af-4310-9c4d-181f5bbea260&tenantId=2d9a5a9f-69b7-4940-a1a6-af55f35ba069

Rynki transportowe

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a4698d0be5df24d64969204f7c5e9dc37%40thread.tacv2/conversations?groupId=edbf8f83-075a-412d-8c17-e9f39af3f911&tenantId=2d9a5a9f-69b7-4940-a1a6-af55f35ba069

Marketing niestacjonarne

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3ad23bad34f6d445d8892277d4ba0c1744%40thread.tacv2/conversations?groupId=fde43e55-0629-45c6-929d-bbcd647a9375&tenantId=2d9a5a9f-69b7-4940-a1a6-af55f35ba069

Marketing stacjonarne

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a47709c3d4d4642438df333fd7f39e455%40thread.tacv2/conversations?groupId=ac773984-734e-42ae-8dd2-99382df71266&tenantId=2d9a5a9f-69b7-4940-a1a6-af55f35ba069

Seminarium licencjackie kontynuacja 

Dołącz do spotkania w aplikacji Microsoft Teams

Seminarium magisterskie - poniedziałek 13:30-15:00 I i II tydzień 1ETiL SS2 EK

Dołącz do spotkania w aplikacji Microsoft Teams

 

Funkcjonowanie Gałęzi Transportu - ćwiczenia
Passenger Transport
Marketing - niestacjonarne
Badania rynkowe i marketingowe
Rynek usług transportowych
Badania marketingowe