dr hab. Krzysztof Grzelec, profesor Uniwersytetu Gdańskiego

stanowisko:
prof. UG
funkcja:
-
telefon:
058 523-1243
tel. sekretariat:
1345
nr pokoju:
205
WWW:
Inne funkcje:
Studia stacjonarne i niestacjonarne

Konsultacje we wrześniu 2021 w MS Teams

Wtorek w godz. 15.30 - 17.00

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a4c1cb7d9b15c43c39c5a3b85eb4356a1%40thread.tacv2/conversations?groupId=485ff25d-4201-4f15-9001-87483f9f2a29&tenantId=2d9a5a9f-69b7-4940-a1a6-af55f35ba069

 Link także na egzamin poprawkowy z Marketingu dla studentów niestacjonarnych 11.09.2021 (sobota) godz.  9:00