dr hab. Krzysztof Grzelec, profesor Uniwersytetu Gdańskiego

stanowisko:
prof. UG
funkcja:
-
telefon:
058 523-1243
tel. sekretariat:
1345
nr pokoju:
135
WWW:
Inne funkcje:
Studia stacjonarne i niestacjonarne

Konsultacje w okresie semestru letniego (2024) MS Teams

Czwartek w godz. 17:00 - 18:30

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a4c1cb7d9b15c43c39c5a3b85eb4356a1%40thread.tacv2/conversations?groupId=485ff25d-4201-4f15-9001-87483f9f2a29&tenantId=2d9a5a9f-69b7-4940-a1a6-af55f35ba069