mgr Aleksandra Aziewicz

stanowisko:
asystent
funkcja:
telefon:
058-523-1392
tel. sekretariat:
nr pokoju:
307
WWW:
Inne funkcje:
Studia stacjonarne i niestacjonarne

Konsultacje w semestrze letnim odbywają się w formie online (MS Teams). 

Wtorek 11:30-13:00 (I połowa semestru) 
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ODU2ODdlZTMtMzdiMC00MzlkLThmMTAtOTE1YWUxNmE1Yzlj%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%222d9a5a9f-69b7-4940-a1a6-af55f35ba069%22%2c%22Oid%22%3a%22e15ec357-8e0d-4d30-8af6-267389786f37%22%7d

W razie ewentualnych problemów z połączeniem, bardzo proszę o informację mailową.