dr Monika Grottel

stanowisko:
adiunkt
funkcja:
telefon:
+48585231355
tel. sekretariat:
1390
nr pokoju:
303
WWW:
Inne funkcje:

Koordynator kierunku MSG

Opiekun Studenckiego Koła Naukowego HaZet

Koordynator programu wymiany studenckiej między UG i HSB

Kariera
  • Od 2004 - adiunkt w Instytucie Handlu Zagranicznego na Wydziale Ekonomicznym (rozprawa doktorska: "Polska Administracja Celna w procesach akcesyjnych do Unii Europejskiej")
Publikacje
Zainteresowania
  • Zarys rozwoju systemów celnych
  • Metody ustalania wartości celnej
  • Polska administracja celna w realizacji polityki unii celnej
  • Ochrona praw własności intelektualnej
  • Transakcje w handlu zagranicznym
Inne