dr Monika Grottel

stanowisko:
adiunkt
funkcja:
telefon:
+48585231355
tel. sekretariat:
1390
nr pokoju:
303
WWW:
Inne funkcje:

Koordynator kierunku MSG

Opiekun Studenckiego Koła Naukowego HaZet

Koordynator programu wymiany studenckiej między UG i HSB

Informacje dla studentów

UWAGA 3 HZ SS1

2 listopada 2022 NIE jest dniem wolnym od zajęć, to oznacza, że spotykamy się na wszystkich naszych zajęciach zgodnie z planem.

Wyjątkowo tego dnia wykład i ćwiczenia do przedmiotu Obsługa celna obrotu towarowego z zagranicą odbędą się w formie hybrydowej, to znaczy stacjonarnie z możliwością uczestniczenia w nich również zdalnie w zespole GRANICA.

Dla wszystkich osób, które z przyczyn rodzinnych nie będą mogły uczestniczyć w zajęciach stacjonarnych podaje link do zespołu GRANICA:

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aWQ3dQz5g4SX08a17sp7sShPvqmaJuCDISPEBp4mBT4k1%40thread.tacv2/conversations?groupId=8fc43fb9-bc51-4eca-b74f-21b6d6602656&tenantId=2d9a5a9f-69b7-4940-a1a6-af55f35ba069 

 wykład - godz. 8.15

ćwiczenia grupa 31 HZ - godz. 11.30


Do zobaczenia!


Kultura i gospodarka wybranych regionów świata
IB
Markets of the world
ODnRZ
Procedury i dokumenty handlu zagranicznego
Negocjacje w handlu międzyanrodowym
MIĘDZYNARODOWE TRANSAKCJE HANDLOWE
MIĘDZYNARODOWE KONTRAKTY TYPOWE
Komunikacja w biznesie międzynarodowym
Techniki prezentacji biznesowych
Obsługa celna ładunków w handlu zagranicznym
Management Business Game 2019
Successful Business Communication
Procedury handlu zagranicznego HMiTM