dr Monika Grottel

stanowisko:
adiunkt
funkcja:
telefon:
+48585231355
tel. sekretariat:
1390
nr pokoju:
303
WWW:
Inne funkcje:

Koordynator kierunku MSG

Opiekun Studenckiego Koła Naukowego HaZet

Koordynator programu wymiany studenckiej między UG i HSB

Studia stacjonarne i niestacjonarne

Konsultacje w semestrze letnim:

Uwaga: wtorkowe konsultacje do końca semestru odbywają się w godz 11.30-13.00.


poniedziałek godz. 8.30 - 9.30

wtorek godz. 11.30-13.00

Dodatkowo zapraszam na konsultacje w trybie online (terminy ustalane indywidualnie)

link do spotkania:

Kliknij tutaj, aby dołączyć do spotkania

 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ODQ0Mjk2NTEtZjU0OS00NTk3LWFhYzYtZjY2MDk4MWNiMDVk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%222d9a5a9f-69b7-4940-a1a6-af55f35ba069%22%2c%22Oid%22%3a%22d27de9dc-c901-4e42-a9ed-1e2e3c622b9c%22%7d

 

Do zobaczenia!

Monika Grottel