mgr Jakub Puszkarski

jednostka:
stanowisko:
asystent
funkcja:
telefon:
58 523 29 29
tel. sekretariat:
2822
nr pokoju:
4064
Inne funkcje:

Opiekun Koła Naukowego Prawa Morskiego
Opiekun Koła Naukowego Prawa Międzynarodowego
Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Ogólnopolskiej Konferencji Prawa Morskiego
Sekretarz Komisji Prawa Morskiego Polskiej Akademii Nauk

Studia stacjonarne i niestacjonarne

Konsultacje w semestrze zimowym 2022/2023:

Czwartek 15:00 - 17:00 (WPiA UG)