dr Anna Śliwa

stanowisko:
adiunkt
funkcja:
telefon:
+48585231331
tel. sekretariat:
1389
nr pokoju:
317
Inne funkcje:

Członek Wydziałowego Zespołu ds. Wdrożenia i Monitorowania Strategii HR Excellence in Research na okres do końca kadencji 2020-2024

Członek Komitetu Organizacyjnego Konferencji InfoGlob 2018-2020

Redaktor tematyczny w czasopiśmie Współczesna Gospodarka

Kariera

Stanowisko:

 • 01.10.2019 - adiunkt, Zakład Gospodarki Elektronicznej, Katedra Transportu i Handlu Morskiego, Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Gdańskiego
 • 01.10.2017-30.09.2019 - asystent, Zakład Gospodarki Elektronicznej, Katedra Transportu i Handlu Morskiego, Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Gdańskiego


Inne funkcje:

Wykształcenie:

 • stopień naukowy doktora nauk społecznych w dyscyplinie ekonomia i finanse,
  temat pracy doktorskiej: "Wpływ nowych technologii na elastyczność rynku pracy".
  Praca doktorska napisana pod kierunkiem prof. UG, dr hab. Moniki Bąk. Promotor pomocniczy: dr Katarzyna Bałandynowicz - Panfil
  Szczegółowe informacje dotyczące przewodu doktorskiego
  Obrona doktorska z wyróżnieniem Uroczysta promocja doktorska
 • studia doktoranckie z ekonomii, Uniwersytet Gdański, Wydział Ekonomiczny
 • studia podyplomowe, Uniwersytet Gdański, Wydział Zarządzania, kierunek: finanse i rachunkowość
 • studia magisterskie z ekonomii, Uniwersytet Gdański, Wydział Ekonomiczny, kierunek: ekonomia, specjalność: biznes elektroniczny, tytuł zawodowy: magister
  temat pracy magisterskiej: "Projekt elektronicznej platformy (...)". Praca magisterska wykonana w Zakładzie Gospodarki Elektronicznej pod kierunkiem dr Dagmary Wach


Certyfikaty językowe:

 • Certificate in Advanced English (CAE), czerwiec 2019
 • First Certificate in English (FCE), czerwiec 2010


Profile naukowe:

Publikacje

Książki autorskie:

1. Galik Anna: Wpływ nowych technologii na elastyczność rynku pracy, Dissertationes Laudatissimae Universitas Gedanensis, 2020, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, ISBN 978-83-7865-930-3, 157 s.
Książka dostępna w Wydawnictwie UG

Publikacje naukowe:

1. Galik Anna: Koszty pracy i bezrobocie w Polsce w 2014 roku, w: Zeszyty Studenckie Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego "NASZE STUDIA", nr 7, 2015, ss. 207-214.
2.
Galik Anna: Specyfikacja dokumentów sprzedaży w transakcjach kupna-sprzedaży węgla kamiennego w Polsce, w: Współczesna Gospodarka, vol. 6, nr 2, 2015, ss. 43-50.
Dostęp do artykułu online

3. Galik Anna: Wybrane instrumenty aktywizacji zawodowej kobiet w ciąży i po porodzie w Polsce, w: Współczesna Gospodarka, vol. 6, nr 1, 2015, ss. 33-42.
Dostęp do artykułu online
4.
Galik Anna, Bąk Monika, Bałandynowicz-Panfil Katarzyna, Cirella Giuseppe T.: Evaluating labour market flexibility using the TOPSIS method: sustainable industrial relations, w: Sustainability, 2022, 14, 526.
Dostęp do artykułu online

5. Borodo Adam,
Dębicka Olga, Galik Anna, Markiewicz Magdalena, Reszka Leszek, Reszka Magdalena:
Technical Platform Booklet: review of available IT solutions for on-line education, 2022, ISBN 978-83-7939-025-0, 89 s.
Dostęp do artykułu online

Referaty na konferencjach naukowych:


1. Bąk Monika, Galik Anna: Socio-economic development and labour market flexibility. EU countries comparison - XVIII konferencja naukowa z cyklu Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy na temat Nauka, wiedza, kapitał ludzki na rzecz lepszej jakości życia. Rzeszów, 26-27.09.2019 r.
Dostęp do artykułu online
2. Galik Anna: The impact of the Internet on economic growth in UE15 (2006-2020) - a panel data analysis - konferencja IBIMA 38, Seville, Hiszpania, listopad, 2021.
3. Galik Anna, Czaplewski Maciej: The impact of new technologies on economic growth - a panel data analysis
- konferencja IBIMA 38, Seville, Hiszpania, listopad, 2021.

 

Wszystkie publikacje dostępne są w Bazie Wiedzy Uniwersytetu Gdańskiego.

Zainteresowania

Naukowe: gospodarka elektroniczna, nowe technologie, optymalizacja procesów biznesowych.

Pozanaukowe: podróże zagraniczne, jogging, fitness, pływanie.

Inne

Nagroda Rektora Uniwersytetu Gdańskiego III stopnia dla nauczyciela akademickiego za rok 2019.
Dwukrotnie przyznane stypendium naukowe dla najlepszych doktorantów na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego w roku akademickim 2013/2014 oraz 2015/2016.

Doświadczenie zawodowe:

Ponad 4-letnie doświadczenie zawodowe w e-biznesie. Nadzór nad projektem i realizacją platform elektronicznych opartych m.in. o system Wordpress, Moodle, produkty Adobe, bazę MySql. Doświadczenie w pracy w systemach CRM i ERP. Przygotowywanie wniosków o dofinansowanie z UE oraz do Urzędu Patentowego RP w sprawie udzielenia patentu lub prawa ochronnego.

Ponad 10-letnie doświadczenie zawodowe w handlu paliwami stałymi.