dr Aleksander Jagiełło

stanowisko:
adiunkt
funkcja:
telefon:
58-523-1366
tel. sekretariat:
1345
nr pokoju:
216
Inne funkcje:

Kierownik finansowy projektu Trolley 2.0

Opiekun Koła Naukowego Transportu i Marketingu UG

Członek komitetu organizacyjnego konferencji TranSopot

Koordynator Bałtyckiego Festiwalu Ekonomicznego

Kariera

Doktor w dyscyplinie ekonomia i finanse, absolwent studiów licencjackich i magisterskich na specjalności ekonomika transportu i logistyka oraz studiów podyplomowych z zakresu marketingu.

Laureat głównej nagrody XIX edycji Konkursu Prac Magisterskich Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego oraz zespołowej nagrody naukowej Rektora Uniwersytet Gdańskiego za wyróżniające się osiągnięcia naukowe i badawczo rozwojowe.

Od 2016 pracownik w Katedrze Rynku Transportowego na Wydz. Ekonomicznym UG

Uczestnik następujących projektów badawczych:

  • Trolley 2.0 - Trolley Systems for Smart Cities, Program ERA-NET CO-FUND w ramach Horyzont 2020 (kierownik finansowy)
  • InterConnect - program Interreg Południowy Bałtyk 2014-2020 (Główny specjalista ds. analizy rynku transportowego)
  • Kształtowanie się poziomu cen autobusów miejskich w Polsce w wyniku przetargów (Projekt Służący Rozwojowi Młodych Naukowców)
  • Koszty zewnętrzne systemów elektrycznych rowerów miejskich (Projekt Służący Rozwojowi Młodych Naukowców)
  • CIVITAS DYN@MO
  • ELIPTIC - Electrification of Public Transport in Cities, Horizon2020
Publikacje

http://ekonom.ug.edu.pl/web/wydzial/?lang=pl&ao=pracownicy_a-z&staff=446&item=publikacje

 

https://www.researchgate.net/profile/Aleksander_Jagiello

Zainteresowania

Transport miejski, elektromobilność, strategie marketingowe, badania rynku i badania marketingowe.

Inne