dr Aleksander Jagiełło

stanowisko:
adiunkt
funkcja:
telefon:
58-523-1366
tel. sekretariat:
1345
nr pokoju:
216
Inne funkcje:

Kierownik finansowy projektu SPINE

Kierownik finansowy projektu CE4CE

Studia stacjonarne i niestacjonarne

Konsultacje w semestrze zimowym 2023/2024:

Wtorek: 9:45-11:15