mgr Agnieszka Wentk

stanowisko:
asystent
funkcja:
telefon:
058-523-1234
tel. sekretariat:
nr pokoju:
232
WWW:
Inne funkcje:
Studia stacjonarne i niestacjonarne

Konsultacje w  semestrze letnim 2021/2022

I tydzień : Poniedziałek   - MS Teams - online

https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3aCka4jklk5aOmq5oXFsPoNEy-v8Au4DX9JgQTaZ37uFU1%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=b6234b26-4f00-449f-98b7-519ecedfa6e5&tenantId=2d9a5a9f-69b7-4940-a1a6-af55f35ba069

godzina 15:00 - 16:30

II tydzień  : Środa - stacjonarnie pok. 232

godzina 11:30 - 13:00