mgr Violetta Wilusz

stanowisko:
asystent
funkcja:
telefon:
058-523-1146
tel. sekretariat:
nr pokoju:
231
WWW:
Inne funkcje:
Studia stacjonarne i niestacjonarne

Konsultacje dla studentów w semestrze zimowym 2020/2021 odbywają się online w poniedziałki g. 8.15 przez MS Teams:

 

 

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aecb5ffb5ad4e4e9290534c8b460de272%40thread.tacv2/conversations?groupId=46958ea7-298c-4b12-b3c7-e45e349998bf&tenantId=2d9a5a9f-69b7-4940-a1a6-af55f35ba069