dr hab. Magdalena Mosionek-Schweda

jednostka:
stanowisko:
prof. UŁ
funkcja:
-
telefon:
tel. sekretariat:
nr pokoju:
WWW:
Inne funkcje:
Kariera

Od października 2023 r. - profesor Uniwersytetu Łódzkiego, Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Instytut Gospodarki Międzynarodowej, Katedra Finansów i Inwestycji Międzynarodowych.

Publikacje
Zainteresowania
  • Finanse zrównoważone
  • Zielone, niebieskie obligacje
  • Giełdy papierów wartościowych
  • Alternatywne systemy obrotu
  • Finanse międzynarodowe
  • Procesy integracyjne w Europie
  • Fundusze europejskie
  • Systemy emerytalne
Inne

W latach 2014-2022 - koordynator współpracy Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego oraz instytucji realizujących Program Nowoczesne Zarządzanie Biznesem powstały z inicjatywy Związku Banków Polskich oraz Biura Informacji Kredytowej.

W latach 2014-2019 - opiekun Laboratorium Tradingowego OSTC funkcjonującego na Wydziale Ekonomicznym UG. 

W latach 2013-2019 - koordynator specjalności International Business na kierunku Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze. 


Udział w projektach naukowych:

  1. Tytuł projektu badawczego: "Zjawisko wygładzania dywidend na wschodzących giełdach papierów wartościowych: występowanie i determinanty", projekt finansowany przez Narodowe Centrum Nauki, Konkurs Sonata 8 (członek zespołu badawczego). 
  2. Tytuł projektu badawczego: "Transfer spółek z rynku NewConnect na główny parkiet GPW S.A. - przyczyny, koszty i korzyści oraz wpływ na płynność i kurs akcji", Konkurs na projekty służące rozwojowi młodych naukowców 2014 r., Wydział Ekonomiczny UG (kierownik projektu). 


Nagrody i wyróżnienia:

2021 rok - Wyróżnienie za szczególne zaangażowanie i aktywne wspieranie Programu Edukacyjnego "Nowoczesne Zarządzanie Biznesem" w 2020 roku, Związek Banków Polskich,  Program Nowoczesne Zarządzanie Biznesem, Centrum Prawa Bankowego i Informacji. 

2021 rok - Wyróżnienie za szczególne zaangażowanie w popularyzowanie wiedzy z zakresu wiarygodności finansowej z wykorzystaniem platformy edukacyjnej Score Hunter, Biuro Informacji Kredytowej, Program Nowoczesne Zarządzanie Biznesem. 

2016 rok - nagroda zespołowa Rektora Uniwersytetu Gdańskiego I stopnia za książkę "Finanse międzynarodowe. Wybrane problemy", M. Markiewicz, U. Mrzygłód (red.), Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2015.

2008 rok - II miejsce w VII edycji Konkursu na najlepsze prace z dziedziny ubezpieczeń gospodarczych i społecznych organizowanego przez Rzecznika Ubezpieczonych, Fundację Edukacji Ubezpieczeniowej oraz Gazetę Ubezpieczeniową w kategorii prac doktorskich. 

2003 rok - tytuł najlepszego absolwenta kierunku zarządzanie i marketing, studia magisterskie, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. 

 

Członkostwo w organizacjach:

Od listopada 2021 r. - American Economic Association

Od lipca 2015 r. - Polskie Towarzystwo Ekonomiczne oddział w Gdańsku

Od października 2012 r. - European Network for Research on Supplementary Pensions

Od lutego 2012 r. - Polskie Stowarzyszenie Finansów i Bankowości

Od maja 2011 r. - Centrum Informacji i Organizacji Badań Finansów Publicznych i Prawa Podatkowego Krajów Europy Środkowej i Wschodniej