dr Anna Borowicz

jednostka:
stanowisko:
-
funkcja:
-
telefon:
tel. sekretariat:
nr pokoju:
e-mail:
WWW:
Inne funkcje:
Informacje dla studentów

Dr Anna Borowicz informuje, że egzamin z filozofii dla pierwszego roku dziennych studiów licencjackich z ekonomii, I roku MSU i I roku MSG odbędzie się 24 stycznia 2013 roku w czwartek w godz. 9.05 - 11.15 w Auli B.

Wpisy do indeksów odbędą się 7 lutego w budynku WNS przy ul. Bażyńskiego 4 w Gdańsku o godz. 11.00 w sali C 211 - 212 na parterze w skrzydle C. Wieczorem 5 lutego podam na tej stronie numery albumów słuchaczy, któych proszę szczegónie o przybycie 7 II. Dr Anna Borowicz

Szanowni Państwo!Oto numery albumów osób, z którymi chciałabym szczególnie się zobaczyć 7 II: 216156; 214696; 214704; 214688; 177200; 214600; 216184; 216132; 216188; 205786; 214692; 216199; 216233. Jednego numeru albumu nie udało mi się ustalić a jednej pracy nie mogłam przeczytać - Anna Borowicz

Filozofia