dr hab. Michał Suchanek, profesor Uniwersytetu Gdańskiego

stanowisko:
prof. UG
funkcja:
telefon:
0585231125
tel. sekretariat:
1190
nr pokoju:
213
WWW:
Inne funkcje:
Kariera

2020 - stopień doktora habilitowanego nauk ekonomicznych na podstawie rozprawy pt. "Decyzje transportowe mieszkańców miast w zakresie codziennych podróży a jakość życia"

2015 - obrona pracy doktorskiej pt. "Ekonomiczne uwarunkowania stabilności podmiotowych struktur sektora ochrony zdrowia w Polsce"

2012 - asystent w Katedrze Ekonomiki i Funkcjonowania Przedsiębiorstw Transportowych

2010-2012 - studia magisterskie na Uniwersytecie Gdańskim, Wydział Ekonomiczny, specjalność Diagnozowanie Ekonomiczne i Funkcjonowanie Przedsiębiorstw (praca magisterska pt. "Interaktywny model diagnozowania strategicznego w warunkach tworzenia metropolii. Studium na przykładzie Związku Metropolitalnego Zatoki Gdańskiej" pod kierunkiem prof. Krzysztofa Szałuckiego)

2007-2010 - studia licencjackie na Uniwersytecie Gdańskim, Wydział Ekonomiczny, specjalność Teoria Przedsiębiorstw (praca licencjacka pt. "Modelowanie struktury organizacyjnej w polskim szpitalu państwowym" pod kierunkiem dr Joanny Liszek)

Publikacje

Zakładka publikacje

Zainteresowania
  • zachowania transportowe mieszkańców miast,
  • jakość życia w metropoliach
  • metody ilościowe w ekonomii,
  • ekonomia w ochronie zdrowia.
Inne

2019 - Nagroda Zespołowa Rektora Uniwersytetu Gdańskiego

2015 - Srebrna Odznaka Zasługi - Polskie Towarzystwo Ekonomiczne

2012 - wyróżnienie w XVI edycji Konkursu Prac Magisterskich za rok 2012 organizowanym przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Gdańsku za pracę nt. "Interaktywny model diagnozowania strategicznego w warunkach tworzenia metropolii Studium na przykładzie związku Metropolitalnego Zatoki Gdańskiej".