prof. dr hab. Ewa Oziewicz

stanowisko:
profesor zwyczajny
funkcja:
telefon:
058-523-1391
tel. sekretariat:
1390
nr pokoju:
304
WWW:
Inne funkcje:

Przewodnicząca Rady Naukowej Centrum Studiów Azji Wschodniej Uniwersytetu Gdańskiego

Kariera
 • Od kwietnia 2009 profesor tytularny
 • 1998 - stopień naukowy doktora habilitowanego (rozprawa habilitacyjna: "Zagraniczne inwestycje bezpośrednie w rozwoju gospodarczym krajów Azji Południowo-Wschodniej (ASEAN)")
 • 1978-1998 - adiunkt w Zakładzie Międzynarodowych Stosunków Ekonomicznych, w Instytucie Handlu Zagranicznego na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego
 • 1977 - stopień naukowy doktora (rozprawa doktorska: "Miejsce i rola kooperacji przemysłowej w handlu zagranicznym Polski z rozwiniętymi krajami kapitalistycznymi")
 • 1975-1978 - asystent w IHZ
 • 1972-1975 - Stacjonarne Studia Doktoranckie na Wydziale Ekonomiki Transportu UG,
 • 1972 - tytuł magistra ekonomii z wyróżnieniem,
 • 1967-1972 - studia wyższe na Uniwersytecie Gdańskim, Wydział Ekonomiki Transportu, specjalność: Handel Zagraniczny (praca magisterska: Stosunki ekonomiczne między Polską a Włochami)
Publikacje
 • Międzynarodowe stosunki gospodarcze, red. E. Oziewicz, T. Michałowski, PWE, Warszawa 2013, w tym rozdziały:
 •           Globalizacja we współczesnej gospodarce światowej i jej skutki,
 •           Problemy globalne współczesnego świata (z S. Pangsy-Kania),
 •           OPEC,
 • Globalizacja gospodarki światowej, w tomie: Globalizacja i regionalizacja w gospodarce światowej, red. R. Orłowska, K. Żołądkiewicz, PWE, Warszawa 2012
 • Nowa rola Azji w XXI wieku. Perspektywa ekonomiczna, GSAW, 2012, z. 1,
 • Kraje Azji i Pacyfiku w procesie integracji (z K. Żołądkiewicz),  w tomie: Globalizacja i regionalizacja w gospodarce światowej, red. R. Orłowska, K. Żołądkiewicz, PWE, Warszawa 2012
 • Uwagi na temat możliwości umiędzynarodowienia chińskiego  juana, w tomie: Globalizacja i regionalizacja w gospodarce światowej, red. B. Skulska, M. Domiter, W. Michalczyk,  Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2012
 •  Nowa rola Azji w XXI wieku. Perspektywa ekonomiczna, "Gdańskie Studia Azji Wschodniej",  Zeszyt 1, Gdańsk 2012
 • Economic co-operation of the European Union with the Association of Southeast Asian Nations,  w tomie: Gospodarka a polityka na przykładzie państw azjatyckich, red. J. Marszałek-Kawa,    Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2011
 • Remarks on international competitiveness of ASEAN economies, w tomie: Faces of Competitiveness in Asia Pacific, ed. B. Skulska, A. H. Jankowiak,  Research Papers of Wrocław University of Economics, no. 191, Wrocław 2011
 • Perspektywy rozwoju gospodarczego krajów Azji Południowo-Wschodniej na tle obecnego kryzysu gospodarczego, w tomie: Państwo i społeczeństwo. Kierunki rozwoju państw Azji Wschodniej i Południowo-Wschodniej, red. J. Marszałek-Kawa, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2010
 • Nowy regionalizm azjatycki ze szczególnym uwzględnieniem ASEAN+3, "Azja-Pacyfik. Społeczeństwo-Polityka-Gospodarka", 2010,  t.13, Towarzystwo Azji i Pacyfiku - Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń -Warszawa 2010
 •  Chińska transformacja, polskie spojrzenie, "Azja-Pacyfik. Społeczeństwo-Polityka-Gospodarka", 2010, t.13, Towarzystwo Azji i Pacyfiku - Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń -Warszawa 2010
 •  Development Problems of the Southeast Asian Economies, “International Journal of  Emerging and Transition Economies", Izmir, 2010, vol. 3. no. 1
 • Od ryżu do bawełny, "Polityka". Wydanie specjalne. - 2012, nr 9, 
 • Made in China, "Polityka". Wydanie specjalne. - 2012, nr 9,
 •  E. Oziewicz,Uwagi na temat możliwości umiędzynarodowienia chińskiego juana, w:Globalizacja i regionalizacja w gospodarce światowej : księga jubileuszowa z okazji 45-lecia pracy naukowej Profesora Jana Rymarczyka / pod red. Bogusławy Skulskiej, Małgorzaty Domiter, Wawrzyńca Michalczyka, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Wrocław 2012.
 •  Międzynarodowe stosunki gospodarcze / red. nauk. Ewa Oziewicz, Tomasz Michałowski,  Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2013
 •  Kraje Azji i Pacyfiku w procesie integracji ,W: Globalizacja i regionalizacja w gospodarce światowej / red. nauk. Renata Orłowska, Krystyna Żołądkiewicz, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne,  Warszawa 2012
 • W: Globalizacja i regionalizacja w gospodarce światowej / red. nauk. Renata Orłowska, Krystyna Żołądkiewicz, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne,  Warszawa 2012
  •  Rola Chin we współczesnej globalnej gospodar
 •  Rola Chin we współczesnej globalnej gospodarce, Gdańskie Studia Azji Wschodniej, Gdańsk 2015, z. 8.
 • E. Oziewicz, J. Bednarz, Challenges and opportunities of the Maritime Silk Road initiative for EU countries, ZN AM, Szczecin 2019, (59)131.
Zainteresowania
 • Rozwój gospodarczy krajów Azji Południowo-Wschodniej
 • Zagraniczne inwestycje bezpośrednie
 • Procesy globalizacji i regionalizacji w gospodarce światowej
 • Rola Chin w gospodarce światowej
 • Inicjatywa Pasa i Szlaku
 • Problemy globalne współczesnego świata
Inne