prof. dr hab. Ewa Oziewicz

stanowisko:
profesor zwyczajny
funkcja:
telefon:
058-523-1391
tel. sekretariat:
1390
nr pokoju:
304
WWW:
Inne funkcje:

Przewodnicząca Rady Naukowej Centrum Studiów Azji Wschodniej Uniwersytetu Gdańskiego

Informacje dla studentów

  Egzamin z międzynarodowych stosunków gospodarczych, studia stacjonarne I stopnia, II termin, kierunek MSG, rozpocznie się w piątek 5 marca o godz. 15.15.   

 Egzamin odbywać się będzie poprzez Portal Edukacyjny UG. W celu podejścia do egzaminu bardzo proszę przed godz. 15.15 w piątek 5 marca w Portalu Edukacyjnym UG wejść na kurs Międzynarodowe stosunki gospodarcze - egzamin, by o 15.15 przejść bezzwłocznie do rozwiązywania testu umieszczonego w ramach kursu. Osoby, które z opóźnieniem przejdą do testu, mogą mieć mniej czasu na jego rozwiązanie lub też mogą nie mieć możliwości jego napisania. 

 

Egzamin składać się będzie z 17 pytań w formie testu wyboru. Czas na rozwiązanie testu to 21 minut. W trakcie rozwiązywania testu nie będzie możliwości powrotu do wcześniej wyświetlonych pytań (przejście do kolejnej strony z pytaniem oznacza brak możliwości powrotu do wcześniejszego pytania).     

Pytania będą w formie testu jednokrotnego, jak i wielokrotnego wyboru. Uwaga! Pytania w formie testu wielokrotnego wyboru będą oznaczone słowami "jedna lub więcej odpowiedzi". W takim przypadku mogą być do zaznaczenia jedna, dwie, trzy lub cztery odpowiedzi. W przypadku pytań wielokrotnego wyboru będą przyznawane punkty cząstkowe. Przykładowo, tam, gdzie będą do zaznaczenia dwie odpowiedzi, a ktoś zaznaczy jedną prawidłową odpowiedź, uzyska 0,5 pkt. na 1 możliwy punkt, tam, gdzie będą do zaznaczenia 3 odpowiedzi, a ktoś zaznaczy 2 prawidłowe odpowiedzi, otrzyma 2/3 pkt. na jeden możliwy punkt itd. Zaznaczenie jakiejkolwiek nieprawidłowej odpowiedzi oznaczać będzie zawsze 0 pkt. za pytanie.    

 Tam, gdzie nie będzie adnotacji "jedna lub więcej odpowiedzi", zaznaczamy wyłącznie jedną odpowiedź. System oceniania przy pytaniach w formie testu jednokrotnego wyboru będzie 0-1.    

 Wyniki egzaminu zostaną opublikowane w piątek 5 marca na Portalu Studenta.  

Cultural differences in business
Gospodarka chińska
Globalizacja i regionalizacja w gospodarce światowej
Globalizacja i zarządzanie międzynarodowe
Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Globalisation and regionalisation in the world economy
Seminarium magisterskie
Handel światowy zaoczne
Handel światowy